Archív rubriky 'Výroční shromáždění'

Zpráva o činnosti Občanského sdružení Communio viatorum za rok 2011

23.6.2012 v 10.46

Vážení bratři a sestry v Kristu,

rád bych Vás dnes informoval o práci Občanského sdružení Communio viatorum.

Pokračování »

Zpráva střediska Diakonie domácí péče

v 10.46

Dobrý den, jmenuji se Jitka Bajzová a pracuji v Diakonii ČCE středisku ve Valašském Meziříčí. Dnes jsem přišla, abych Vám přednesla zprávu o činnosti našeho střediska v roce 2011. Omlouvám tímto paní ředitelku, která dnes nemůže přijít z vážných osobních důvodů.

Pokračování »

Zpráva o činnosti staršovstva za rok 2011

11.5.2012 v 18.42

Na minulém sborovém shromáždění byla na návrh staršovstva odsouhlasena modlitební chvíle po biblické hodině, jiné návrhy nebyly.

Ze zásadních rozhodnutí staršovstva v roce 2011 uvádím:

Pokračování »

Zpráva o činnosti mládeže za rok 2011

v 18.41

Mládež se v roce 2011 scházela v pátek v 18:00 hodin na faře v průměrném počtu 7,2 účastníků. Převážnou část roku jsme se zamýšleli nad knihou Skutků, po dočtení této knihy jsme si připravovali program na libovolné biblické téma.

Pokračování »

Zpráva o činnosti nedělní školy za rok 2011

v 18.40

V loňském roce se nedělní škola konala pravidelně současně s nedělními bohoslužbami – s výjimkou letních prázdnin. Od září, jednou za dva měsíce, jsou pořádány bohoslužby pro děti.

Pokračování »

Zkrácený zápis ze sborového shromáždění dne 4. března 2012

1.4.2012 v 20.57

Výroční sborové shromáždění zahájil bratr kurátor Daniel Košťál, který také jeho jednání předsedal. Zapisovatelem byl zvolen bratr Pavel Trusina, ověřovatelkami zápisu byly zvoleny sestry Květuše Volková a Jiřina Besedová.

Pokračování »

Zpráva kazatele za rok 2011

v 20.56

Milé sestry a milí bratři,

má zpráva se částečně kryje se zprávou za rok 2010, proto se některé věci opakují. Nejprve budu mluvit o pravidelných setkáních:

Pokračování »

Zpráva o hospodaření sboru ČCE Valašské Meziříčí za rok 2011

v 20.53

Výsledky podvojného účetnictví zpracované v programu Money za rok 2011 zahrnuje tyto položky:

Pokračování »

Zpráva o činnosti nedělní školy za rok 2010

16.6.2011 v 8.02

V loňském roce se nedělní škola konala pravidelně současně s nedělními bohoslužbami, s výjimkou letních prázdnin. Od září byly obnoveny bohoslužby pro děti, které se konají jednou za dva měsíce.

Pokračování »

Zpráva o činnosti mládeže za rok 2010

v 8.01

Tak jako každý rok se naše mládež v roce 2010 scházela každý pátek od 18:00 v průměrném počtu 8,8. Na každém setkání sdílíme své zážitky z uplynulého týdne, zpíváme a poté má jeden z nás připraven biblický program, nad kterým se sami nebo s Danem Hellerem společně zamýšlíme.

Pokračování »