Archív: Leden 2018

Vyjádření Synodní rady Českobratrské církve evangelické k volbám prezidenta ČR

23.1.2018 v 8.23

Prohlaseni_SR_k_pre­zidentskym_vol­bam

Bohoslužby a další setkání v lednu

7.1.2018 v 6.32
 • 7.1. – 1. neděle po Zjevení Páně  – 9.30 – bohoslužba s kázáním pro děti, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark
 • 14.1. – 2. neděle po Zjevení Páně  – 9.30 – bohoslužba slova
 • 16.1. – úterý – 17.30 – ekumenická bohoslužba u nás – káže br.pastor Tomáš Hasmanda
 • 21.1. – 3. neděle po Zjevení Páně – 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark
 • 23.1. – úterý – 17.30 – ekumenická bohoslužba v římskokatolickém farním kostele – káže br. kazatel Pavel Kostečka
 • 28.1. – 4. neděle po Zjevení Páně – sborový den – 9.30 bohoslužby s večeří Páně, od 14h: Pomoc a poradenství pro ženy a dívky (tým poradny v Rožnově prezentuje svou činnost)
 • 30.1. – úterý – 17.30 – ekumenická bo­hoslužba v sále Apoštolské církve (v budově Numeri na Zašovské ul.) – kazatel br. Jaromír Zubík
 • 4. 2. 5. neděle po Zjevení Páně 9.30 bohoslužba slova
 • 6. 2.  úterý  17.30 ekumenická bohoslužba v modlitebně Církve adventistů sedmého dne (na Hřbitovní ulici) – káže br.f. Pavel Stefan
Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužkuBiblická hodina se koná ve čtvrtek v 17h, ale jen 4.1. a 11.1. Setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.00 hod. Sborový večer se v lednu pro četnost dalších akcí nekoná. Mládež se schází příležitostně, po dohodě, v pátek od 18h. Staršov­stvo se sejde 29.1. v 18h.

Lednové číslo Našeho časopisu

v 6.16

Zde si můžete přečíst nejnovější číslo sborového časopisu: 191le­den18-web

K volbám prezidenta

v 5.58

Ve smyslu záměru staršovstva otiskujeme i článek molekulárního biologa a theologa Marka Orko Váchy, který psal pro jedno křesťanské periodikum:

Vážení čtenáři! Mnozí z vás si stěžujete na to, jak je současná mládež vulgární a zkažená. Mnozí z vás jste mi rovněž po posledních prezidentských volbách psali o tom, jak bude Miloš Zeman výborný prezident a jak moje podpora Karlu Schwarzenbergovi je veliký omyl. Nyní je čas na rekapitulaci.
 • Učíte vaše děti a vnuky, že mají být hrdi na to, že jsou Češi a že nemají pít alkohol – a pak jim pustíte televizi, kde pan prezident vrávorá nad korunovačními klenoty.
 • Učíte mladé, že nemají mluvit sprostě – a pak jim pustíte Český rozhlas, kde pan prezident říká nahlas „kunda sem, kunda tam“.
 • Učíte mladé, aby se uměli omluvit, a dáte jim do ruky noviny, kde se dozvíte, že pan prezident lživě označil Ferdinanda Peroutku jako autora článku „Hitler je gentleman“ a do dnešních dnů nebyl ani schopen doložit existenci článku, ani omluvy.
 • Učíte mladé lidi, že nemají kouřit, a dozvíte se, že podle pana prezidenta kouření po dvacátém sedmém roku věku je zcela bez rizika.
Ano, zvolili jste lidového, doslova vulgárního, prezidenta. Jistěže si můžete zvolit téhož prezidenta znovu. Nedivte se ale pak, prosím, že i vaši vnukové budou vulgární. Je to svým dílem i vaše vina. A naučte se rusky.