Archív: Duben 2020

Nové pokyny Synodní rady ČCE k mimořádné situaci

24.4.2020 v 10.53

Synodní rada nám zaslala nové pokyny k mimořádné situaci – ve věci obnovení veřejných bohoslužeb. Podle informací, které zazněly na tiskové konferenci po jednání vlády 17. dubna 2020, nedojde-li k zásadnímu zvratu v počtu nakažených nemocí COVID-19, bude možné od pondělí 27. dubna konat veřejné bohoslužby s účastí do 15 osob, od pondělí 11. května s účastí do 30 osob, od pondělí 25. května s účastí do 50 osob a od pondělí 8. června 2020 bez omezení. Staršovstvo, které bude mít dálkovou poradu příští týden, rozhodne, kdy a příp. s jakými opatřeními se bohoslužby v našem sboru začnou konat veřejně. Synodní rada „má za to, že katechetická a jiná shromáždění, v to počítaje biblické hodiny, setkání konfirmandů, mládeže, střední generace nebo seniorů“, lze zatím „konat pouze na dálku“. Více je zde: Pokyny_SR_k_mi­moradne_situa­ci21-04–2020

Dnes přišel ještě tento e-mail:

  Vážené sestry, vážení bratři,

reagujeme na nejnovější události a sdělujeme Vám, že ve srovnání s dopisem, který Vám zaslala synodní rada v úterý 21. dubna 2020, dochází k jediné změně: bohoslužby s účastí do 15 osob se mohou konat již od dnešního dne, tj. 24. dubna 2020. K žádným dalším změnám nedošlo; harmonogram uvolňování opatření, který včera prezentovala vláda, s bohoslužbami nepočítá. Snažíme se zjistit více. Zatím však, prosíme, vycházejte z původního harmonogramu.

Další důležitou informací je, že jsme na internetových stránkách www.ustredicce.cz zřídili samostatnou „dlaždici“, kde najdete aktuálně platná opatření. Prosíme, sledujte je. Děkujeme za spolupráci.

S bratrským pozdravem

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník

5. biblická hodina na dálku

v 6.57

Milí přátelé, sestry a bratři, před námi je 3. neděle velikonoční. Na tuto neděli nám ekumenický lekcionář předkládá tyto oddíly: Sk 2,14a.36–41 (k tomu Žalm 116), 1Pt 1,17–23 a Lk 24,13–35. Rozhodl jsem se zaměřit na úryvek z 1. listu Petrova, který téměř navazuje na jedno z prvních dvou čtení minulé neděle. Minule jsme skončili u verše 9., a tuto neděli bychom měli číst až od 17. verše; aby návaznost byla skutečná, chtěl bych se s Vámi věnovat celému zbytku kapitoly, tedy veršům 10–23. Čtěte dál: Biblická hodina na dálku 23_4

Kázání z 2. neděle velikonoční je zde: kázání_Jan20_19–31_2020

4. biblická hodina na dálku

18.4.2020 v 9.37

Milí přátelé, sestry a bratři,

před námi je 2. neděle velikonoční. Název nám říká, že je to už druhá velikonoční v pořadí, tj. že minulou neděli byla 1. neděle velikonoční, ale zároveň i to, že Velikonoce neskončily, že velikonoční doba trvá dál. Zajímavé je, že trvá o týden déle, než doba postní – jakoby nám „církevní matematika“ chtěla naznačit, že Velikonoce jsou důležitější než půst a že radost (byť může být tichá) je víc než smrtelná vážnost. V našem sboru se (mimo čas pandemie) vysluhuje ve velikonočním období každou neděli večeře Páně – toto období je nejvýznamnější v církevním roce (vrcholí svatodušními svátky).

Na tuto neděli nám ekumenický lekcionář předkládá tyto oddíly: Sk 2, 22–32 (k tomu Žalm 16), 1Pt 1,3–9 a Jan 20, 19–31. Tentokrát jsem se rozhodl zaměřit se na úryvek z 1. listu Petrova. Čtěte dál: Biblická hodina na dálku 16_4

Kázání z velikonoční neděle s otázkami-obnovou křestních slibů je zde:  kázání_Jan20_1–18_2020

Velikonoční pozdrav synodní rady Českobratrské církve evangelické

12.4.2020 v 9.30

Vážené sestry, vážení bratři,

ze synodní rady Českobratrské církve evangelické a z Ústřední církevní kanceláře Vám posíláme Velikonoční pozdrav: CCE_Velikonoce_2020

Daniel Ženatý, synodní senior

Dubnový časopis

8.4.2020 v 12.59

Zde si můžete přečíst nejnovější číslo našeho sborového časopisu, které je zároveň mimořádným sborovým dopisem adresovaným všem členům sboru: 214duben2020-web

Najdete v něm mj. (v rubrice pozvání) „manuál“ k tomu, jak slavit Velikonoce doma, když se nemůžeme sejít v kostele.

Peníze až na prvním místě :)

5.4.2020 v 5.20

Také Vám přijde divné, že Vám při internetovém přenosu nikdo nepodá ani nepodrží košík na sbírku? Čtěte prosím slovo Synodní rady o sbírkách v období stavu nouze a účetní rozlišení sbírek a darů v našem sboru: sbírky a rozlišení

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Další pošta ze Synodní rady

4.4.2020 v 16.57
 

 

3. biblická hodina na dálku

3.4.2020 v 11.47

Milí přátelé, sestry a bratři, před námi je Květná neděle a pašijový týden („velikonoční týden“ je něco jiného, ten následuje po neděli vzkříšení). V dnešní „biblická hodině na dálku“ bych chtěl představit texty, které se o Květné neděli čtou. Květná neděle tradičně dva póly (nebo dvě strany jedné mince). Je to „liturgie palem“ a „liturgie utrpení“. První připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma – jakoby slavnostní, i když ve skutečnosti šlo o malé divadlo, událost pro blíže neurčenou skupinu lidí – byl to sice mohutný dav, ale nebylo to žádné oficiální přijetí v Jeruzalémě. Ježíš už věděl, že jako Krále a Spasitele jen vědomě přijímá jen malá skupina lidí. Pro prvotní církev byl tento oddíl velmi významný, četla jej během církevního roku dvakrát – na první neděli adventní a na Květnou neděli. Kdo máte přístup k internetu a tím i do archivu Českého rozhlasu, doporučuju Vám poslechnout si výklad tohoto oddílu od přední české bilistky Mirei Ryškové (https://www.rozhlas.cz/…lema--488640) nebo od Jána Šipky, faráře Evangelické církve augsburského vyznání v Plzni (sbor vzniklý z misie amerických luteránů, https://www.rozhlas.cz/…ema--1142596). K tomuto čtení z evangelia se zpívá známý Žalm 118, především kvůli těmto veršům: Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu. Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte. (vv. 19–20.26–27) Tento žalm se zpíval na různé poutní svátky, kdy lidé putovali do Jeruzalémského chrámu, i na (židovské) Velikonoce (svátek vyvedení z Egypta).

čtěte dále: Biblická hodina na dálku 2.4.