Archív: Leden 2021

Prohlášení generálních sekretářů České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR a Federace židovských obcí ČR ke zneužití symbolu židovské hvězdy

31.1.2021 v 23.29

Někteří kritici vládních opatření proti epidemii nemoci covid-19 protestují také proti očkování proti této nemoci. Někteří lidé mají strach, že budou ostrakizováni, když se nenechají očkovat. Někteří demonstranti to vyjádřili tím, že si vzali na klopu Davidovu šesticípou hvězdu, kterou nacisté označovali židovské obyvatele, s napisem „Neočkovaný“.

Křesťané i Židé k tomu vydali prohlášení:

http://www.ekumenickarada.cz/…ovske_hvezdy#…

Mnozí lidé si myslí, že se jich pandemie netýká, že třeba sami nemoc zvládli nebo že by je neohrozila. Nejasnosti a špatná komunikace vlády způsobují mezi lidmi pochopitelnou nedůvěru. Očkování sice nezabrání šíření nemoci, ale u těch, kteří ho podstoupí, bude zaručeno, že v případě infekce neskončí v nemocnici nebo na JIP. A o to jde především. Do nemocnic nevidíme, ale jejich kapacity i pracovníci jsou na hranici vyčerpání. Je třeba, abychom více než na sebe mysleli na „celek“, na společnost a na zdravotníky, a také se za ně modlili.

Daniel Heller, farář

Synodní rada vyzývá k podpoře utlačovaných v Bělorusku

v 22.03

Se znepokojením sledujeme napjatou situaci v Bělorusku. Protesty proti diktátorskému režimu prezidenta Lukašenka probíhají už více než sedm měsíců. Ačkoliv byly výsledky srpnových prezidentských voleb zjevně zfalšovány, režim není ochoten ustoupit. Protestující opozice tak čelí trvalému útlaku: existují věrohodná svědectví o stovkách případů fyzických útoků, mučení i znásilňování demonstrujících. Neustále se přitom objevují další. Zároveň probíhají soudní procesy s organizátory opozičních protestů.

Přicházíme s touto výzvou v čase, kdy mezinárodní pozornost kolísá a protestující čelí značnému vyčerpání. Zásadní zlom v zemi nenastal a zdánlivě se nic neděje. O to více považujeme jako církev za důležité běloruský lid různými způsoby podporovat. Chystáme společnou bohoslužbu, spolupracujeme s místní běloruskou komunitou. Na neblahou situaci v zemi chceme upozorňovat ve veřejném prostoru i v rámci Evropské unie a prostřednictvím mezinárodních ekumenických organizací. Hledáme cesty, jak konkrétní potřebné podpořit finančně.

Kéž nám vlastní složitá situace spojená s pandemií nezakrývá výhled na ta mnohá místa ve světě, kde se děje bezpráví, pronásledování a nesvoboda.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

Sbírka 31. 1. 2021

v 6.03

Dnešní sbírka je na potřeby našeho sboru a na práci v něm. Pokud používáte QR kód, pomocí tohoto „hodíte stovku do košíčku“.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 200

zpráva pro příjemce: sbírka 31.1.

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_opr

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

8. rozhovor nad Biblí – 28. 1. 2021

29.1.2021 v 16.38

Milí přátelé, biblická hodina tento týden byla opět formou rozhovoru nad Biblí, který si můžete poslechnout zde: https://youtu.be/wW1lQT4MZD8

Biblická hodina pro děti on-line 26. 1. 2021

v 16.35

je tentokrát o setkání Ježíše s ženou Samařankou (Jan 4,1–26).

video pro menší děti (předškoláky): https://youtu.be/XqugDTcJffA

video pro větší děti (školou povinné): https://youtu.be/Mx5nfGbTS4w

Sbírka 24. 1. 2021

24.1.2021 v 6.43

Dnešní sbírka je na sociální účely. Tyto prostředky z každé 4. neděle v měsíci rozděluje staršovstvo našeho sboru pro Diakonii ve Valašském Meziříčí (na rekondiční pobyt pro seniory), pro „Dům Otcovo srdce“ (projekt Diakonie ČCE na Ukrajině), na časopis Český bratr pro evangelické sbory na Ukrajině a pro lidi v sociální nouzi v okolí našeho sboru. Pokud používáte QR kód, pomocí tohoto „hodíte stovku do košíčku“.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 202

zpráva pro příjemce: účelová sbírka

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_opr

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Kázání z 2. neděle po Zjevení Páně (17.1.) a z 3. neděle po Zjevení Páně (24.1.)

v 6.37

Zde si můžete přečíst kázání br.f. Daniele Hellera ze 17.1.: kázání_Jan1_43–51_2021

Zde si můžete přečíst dnešní kázání br. vikáře Aleše Zapletala z 24.1.: kázání_Mt8_1–13

Biblická hodina pro děti on-line 19. 1. 2021

22.1.2021 v 21.58

je tentokrát o podobenství o rozsévači (Mt 13,3–9.18–23).

video pro menší děti (předškoláky): https://youtu.be/rZnhrDmkuFE

video pro větší děti (školou povinné): https://youtu.be/HmdicQNpTp0

Místo biblické hodiny: kázání z Kladerub

21.1.2021 v 18.42

Místo tištěné biblické hodiny si tento týden můžete přečíst kázání z Kladerub (v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, více je v příspěvku o Týdnu modliteb za jednotu křesťanů): Ekumena Kelč Kladeruby 2021

Týden modliteb za jednotu křesťanů

v 18.34

Právě probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Na staršovstvu jsme se domluvili, že ekumenické bohoslužby budeme slavit společně s křesťany z ostatních církví teprve tehdy, až to bude možné.

Zde můžete sledovat záznamy ze streamovaných ekumenických bohoslužeb:

Díky neobvyklé ekumenické pohostinnosti P. Jana Bleši, katolického faráře z Kelče, budu v rámci připomínky probíhajícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů kázat při mši sv. streamované ve čtvrtek 21.1. v 17.15h z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Kladerubech, který patří do farnosti Kelč. Živý přenos i záznam můžete sledovat zde: https://www.youtube.com/…ODf1Q8oZPRkA

Br.f. Pavel Stefan bude kázat na ekumenické bohoslužbě ve farním kostele v Českém Těšíně v 17.30 hodin. Při této bohoslužbě obdrží symbolické svíce pro všechny farnosti a sbory ve Valašském Meziříčí – jednu nám pak také doveze. Zve nás, abychom se připojili on-line – v pondělí 25.1. v 17.30h na YouTube kanálu Římskokatolická farnost Český Těšín: https://www.youtube.com/…Gd5oIQ2abnQw

D. Heller