Archív: Duben 2021

Sbírka 25. 4. 2021

25.4.2021 v 5.22

Dnešní sbírka je na sociální účely. Z ní přispívá náš sbor jednou za měsíc na Diakonii ve VM, na zahraniční projekt Diakonie na Ukrajině, dále na evangelické sbory ve východní Evropě a lidem v sociální nouzi v našem okolí. Pokud používáte QR kód, pomocí prvního přidáte stovku "do košíčku“, pomocí druhého dvě stovky.

100

200

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 202

zpráva pro příjemce: účelová sbírka

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_2021

Sbírka darů Jeronymovy jednoty je o několik položek níže.

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

videa pro děti

24.4.2021 v 16.44

Pod těmito odkazy jsou další videa s vyprávěním o zjevení na břehu Genezaretského jezera (podle J 21)

  • video pro menší:

https://youtu.be/L9_B5evTDI8

  • video pro větší:

https://youtu.be/9zRlhMcG1OI

14. rozhovor nad Biblí – 22. 4. 2021

v 16.42

Milí přátelé, biblická hodina tento týden byla opět formou rozhovoru nad Biblí (Žalmem 23.), který si můžete poslechnout zde: https://youtu.be/MsTwUVUXpwc

Pohřební rozloučení s br. Václavem Kubičným

21.4.2021 v 11.27

Přímý přenos pohřební bohoslužby můžete sledovat na našem YouTube kanálu: https://www.youtube.com/…RVzAqEqFw5jw

Parte br. Václava Kubičného ke shlédnutí zde: parte_Václav_Ku­bičný

Sbírka darů Jeronymovy jednoty

19.4.2021 v 2.48

Do konce května vybíráme příspěvky na tzv. sbírku darů Jeronymovy jednoty, ze které se financuje pomoc sborům, které opravují kostel, sborový dům či faru. Třetina prostředků se rozděluje v rámci seniorátu, dvě třetiny putují na ústředí, které rozděluje prostředky sborům s žádostmi o vyšší podporu. Leták JJ si můžete si jej přečíst zde: leták_JJ2021

V QR kódu je nastaven příspěvek 500 Kč a platba je nastavena na 24.5., aby staršovstvo 29.5. vědělo o tom, kolik prostředků se vybralo a mohlo výsledek event. navýšit.¨

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 102

zpráva pro příjemce: JJ

Náš sbor získal díky JJ předloni 1 milion Kč a dalších 800.000 Kč jsme si mohli od JJ bezúročně půjčit. Kéž se to projeví na naší štědrosti.

videa pro děti

17.4.2021 v 5.58

Pod těmito odkazy jsou další videa, ve kterých si povídáme o zjevení na cestě do Emauz (Lk 24,13–35).

Video pro menší:

https://youtu.be/ib6Syy48HNI

video pro větší:

https://youtu.be/xlsVJ7pqALs

Biblická hodina ke čtení

16.4.2021 v 20.47

Biblickou hodinu ke čtení na tento týden připravil náš br. vikář Aleš Zapletal: Ž 4_BH

Sbírka 2. neděli velikonoční – 11.4. 2021

11.4.2021 v 3.20

Dnešní sbírka je na potřeby sboru a na práci v něm. Pokud používáte QR kód, pomocí tohoto „hodíte stovku do košíčku“.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 200

zpráva pro příjemce: sbírka 1.4. 2021

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_2021

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Pašijová a velikonoční videa pro děti

v 3.09

pašije – Ježíšovo utrpení a smrt

  • video pro menší:

https://youtu.be/voiWKtcayco

  • video pro větší:

https://youtu.be/gGLkDD2QlW0

Velikonoce – vzkříšení

  • video pro menší:

https://youtu.be/7zNzh7stNXQ

  • video pro větší:

https://youtu.be/6OU4IzHFFA8

13. rozhovor nad Biblí – 8. 4. 2021

10.4.2021 v 21.26

Milí přátelé, biblická hodina tento týden byla opět formou rozhovoru nad Biblí (Žalmem 133.), který si můžete poslechnout zde: https://youtu.be/lobDm2czeH8