Archív: Červen 2021

Sbírka 27. 6. 2021

27.6.2021 v 6.05

Dnešní sbírka je na sociální účely. Z ní přispívá náš sbor jednou za měsíc na Diakonii ve VM, na zahraniční projekt Diakonie na Ukrajině, dále na evangelické sbory ve východní Evropě a lidem v sociální nouzi v našem okolí. Pokud používáte QR kód, pomocí prvního přidáte stovku "do košíčku“, pomocí druhého dvě stovky.

100

200

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 202

zpráva pro příjemce: účelová sbírka

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_2021

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Okamžitá pomoc na jihu Moravy

v 5.47

Synodní rada ČCE a Diakonie ČCE nás vybízejí ke sbírce – k okamžité pomoci postiženým na jižní Moravě.

Ještě ve čtvrtek „před půlnocí se mimořádně sešli členové synodní rady a vedení Diakonie ČCE. Společně rozhodli o okamžité pomoci postiženým. Z humanitárních prostředků ČCE uvolnili částku 500 000 Kč a prostřednictvím Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE otevřeli veřejnou sbírku. "V modlitbě myslíme na všechny, kdo trpí následky tornáda na jižní Moravě. Hledejme cesty, jak pomoci, třeba finančně prostřednictvím sbírky, kterou vyhlásila naše církev spolu s Diakonií. Všem moc děkujeme za podporu,“ vyzývá k podpoře synodní senior Daniel Ženatý.

Jen přes noc a během následujícího dopoledne se na sbírkovém účtu sešlo více než 2.000.000 Kč. A příspěvky stále přichází – aktuální stav účtu je 3.250.000 Kč. Děkujeme! Právě v tuto chvíli má rychlá pomoc obrovský smysl."

Možnosti, jak pomoci, jsou následující:

  • darem na účet 2100691426/2010

QR kód (přednastavený na dar 500 Kč, lze před odesláním upravit), je zde (kliknutím na obrázek jej zvětšíte):

  • prostřednictvím DMS – můžete poslat textovou zprávou na číslo 87 777 – cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.

DMS DIAKONIEPOMOC 30

DMS DIAKONIEPOMOC 60

DMS DIAKONIEPOMOC 90

Službu zajišťuje Fórum dárců.

  • příspěvkem skrze portál Darujme.cz

Na adrese https://www.darujme.cz/projekt/1295

  • dobrovolnickou pomocí

Dobrovolníky bude koordinovat a vysílat Diakonie – registrovat se lze na adrese https://povodne.diakonie.cz/dobrovolnici/

Co se týče konkrétní pomoci v místě, má Středisko humanitární a rozvojové spolupráce databázi více než 270 dobrovolníků, které momentálně mobilizuje. Na pomoc s odklízením škod je vyšle ve chvíli, kdy záchranné složky vyhodnotí, že je možné bezpečně dobrovolníky zapojit (například s ohledem na statiku domů). Další dobrovolníci budou obcházet jednotlivé domácnosti a zjišťovat potřeby a vlastní zdroje zasažených domácností. Na základě toho pak může těm nejpotřebnějším pomoci i finančně. Samozřejmostí, která se osvědčila při podobné pomoci během povodní, je pak zapůjčení potřebného technického vybavení z diakonických humanitárních skladů. Diakonie ČCE v tuto chvíli postupuje v součinnosti s panelem nevládních organizací, které v místě pomáhají, s krizovým štábem a místní samosprávou.

  • sdílením informací

Výzva Daniela Ženatého (https://www.facebook.com/…830368502797 nebo https://youtu.be/txzUZnzXBkw). Výzva na Facebooku (https://www.facebook.com/…512175201283). Článek na webu e-cirkev.cz (https://www.e-cirkev.cz/…jihu-moravy/)

Mnohokrát děkujeme za vaši ochotu pomáhat.

Sbírka 13. 6.

13.6.2021 v 2.43

Dnešní sbírka je na potřeby sboru a na práci v něm. Pokud používáte QR kód, pomocí prvního přidáte stovku "do košíčku“, pomocí druhého dvě stovky.

100

200

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 200

zpráva pro příjemce: sbírka 13.6. 2021

Příští neděli bude sbírka celocírkevní, přidáme se ke sbírce solidarity sborů, abychom podpořili sbory, které nemají peníze na svého faráře. K tomu si můžete přečíst dopis SR: Sbirka_solida­rity_2021

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_2021

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Červnové číslo časopisu

v 0.47

Zde si můžete přečíst nejnovější číslo našeho sborového časopisu – na červen i na prázdniny: 226červenčerve­necsrpen2021-web