Ocenění „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje“ získala Dobromila Krupová z Diakonie ČCE

Zlín, 15. 11. 2011: Významné ocenění za činnost a přínos v oblasti poskytování sociálních služeb Zlínského kraje získala paní Dobromila Krupová, dlouholetá pracovnice a ředitelka střediska Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí, jež poskytuje pomoc zejména seniorům.

Slavnostní předávání ocenění proběhlo 14. listopadu 2011 ve zlínské Baťově vile pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana Stanislava Mišáka a za účasti významných hostů.

Dobromila Krupová (*1952) působí ve středisku Diakonie ČCE Valašské Meziříčí od roku 1993, v období 2004 – 2011 v pozici ředitelky. Letos v létě odešla do starobního důchodu, ale nadále se aktivně podílí na činnosti střediska i na práci se seniory. Pokračuje v lektorské činnosti k tématice trénování paměti, též ovlivňuje dění v komunální politice účastí v pracovní skupině Senioři a rolí vedoucí manažerského týmu. Ve své profesi dosahovala a dosahuje mimořádných výsledků. Kromě rozvoje a rozšiřování služeb „svého“ střediska pomohla spolu s městem Valašské Meziříčí a místní Charitou vybudovat síť regionálních sociálních služeb a navázat mezi nimi dobrou spolupráci. Podařilo se jí tak zviditelnit a zkvalitnit sociální i zdravotní služby v oblasti péče o seniory, nevyléčitelně nemocné a o lidi s demencí.

„Služba potřebným znamená mnohem víc, než pouhé poskytnutí základních potřeb,“ říká. „Jde o zvýšení důstojnosti a sebeúcty starších lidí, odstranění bariér nejen v pohybu, ale i ve vztazích mezi lidmi, mezi generacemi. To všechno považuji ve své práci za nesmírně důležité,“ doplňuje oceněná, která má svůj základní životní postoj obsažen snad již v křestním jménu. Pro její práci je podstatný také vztah ke křesťanské víře. Angažuje se v křesťanské službě evangelických sborů ve Valašském Meziříčí a Velké Lhotě. Je známa jako přímá osoba, ochotná a nebojácná prosadit dobrou věc. Zkrátka Dobromila.

 

Tisková zpráva

 

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.