O čem jedná naše staršovstvo – květen 2012

 • Návrh sbírky v NŠ byla ve staršovstvu opětovně diskutována. Bratr Heller shrnul dosavadní diskuzi na toto téma. Staršovstvo většinou hlasů rozhodlo o konání této sbírky od nového školního roku. Výtěžek bude věnován na zakoupení určitého zvířete pro chudé lidi v Africe (podle výše sbírek; např. přes společnost Člověk v tísni, http://www.skutecnydarek.cz/…dinu-v-kongu).
 • Staršovstvo diskutovalo o používání vinného moštu místo vína při Večeři Páně. Většinou hlasů toto používání schválilo od 13.5. 2012.
 • Noc kostelů proběhne 1. června 2012. Muzejní noc proběhne 9. června 2012 – služba bratři Košťál a Mikš.
 • Sborový zájezd je plánován na 3. června 2012: Nový Jičín – bohoslužby, hrad Starý Jičín, kopec Svinec.
 • Ve čtvrtek 14.6. 2012 v 18.00 hod. bude koncert zvonkohry z USA v našem kostele. Výtěžek bude určen pro Diakonii – domácí péči.
 • Smažení vajec: 24. června 2012 na elektrárně Hamry bratra Šrámka.
 • Účastníci zájezdu ze sboru SCEAV z Třince přijedou k nám do Val. Meziříčí 22.9.
 • Sestra Janírková zaslala finanční informace k 22. dubnu 2012:
Pokladna: 24 489,– Kč, Účet: 53 414,– Kč

Saláry hotově  - duben: 31 000,– Kč, Saláry bankou – duben: 4 085,– Kč

Sbírky celkem – duben: 13 737,– Kč, z toho účelová 1 511,‑ Kč a na HDL 6 395,– Kč

Na Jeronýmovu Jednotu prozatím vybráno 12 800,– Kč.

Na postní sbírku Diakonie vybráno 6 480,– Kč.
 • Souhlasíme s úhradou poloviny částky za ubytování S. Kokkonen 1 260,– Kč.
 • Hospodářské záležitosti
 • zahrada – bude proveden výsev trávy
 • kanalizace – byla havárie ve sklepě – na naši žádost byla provedena kamerová zkouška kanalizace na Husově ulici, která dopadla příznivě. Kanalizace bude opravena přednostně.
 • prodej obrazů z bytu paní Bulové v Horním Slavkově – byly nabídnuty MÚ v Horním Slavkově – zatím byla nabídnuta nízká cena. Staršovstvo souhlasí s prodejem přes webový portál aukro.cz s uvedením minimální ceny, o jejíž navržení požádá br. Heller bratra Urbana.
 • obraz „Vlčí máky“ bude prodán sestře Hurtíkové za 3 000,– Kč, souhlasíme.
 • odholubení kostelní věže – firma Jiří Olšák provede odholubení věže v ceně cca 20tis. Kč, staršovstvo souhlasí.

Bratr Heller bude kontaktovat ostatní církve ve Val. Meziříčí ohledně uveřejnění termínů bohoslužeb v Městském zpravodaji.

 

Ze zápisu Tomáše Jelínka

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.