Shromáždění v květnu

13.5. neděle 9.30 bohoslužby s Večeří Páně – farář Pavel Fojtů
17.5. čtvrtek 18.00 Slavnost nanebevstoupení Páně – bohoslužby s Večeří Páně
20.5. neděle 9.30 bohoslužby s Večeří Páně
21.5. pondělí 18.00 sborový večer – farář Jan Bleša z Kelče
27.5. neděle 9.30 bohoslužby s Večeří Páně, káže ses. Renata Popelářová
14.00 Renata a Daniel Popelářovi – vyprávění o sboru v Annapolis v USA
3.6. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby

Rozpis dalších pravidelných setkání najdete zde.

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.