Bohoslužby a další setkání v květnu

 • 10. 5. čtvrtek 18.00 – svátek nanebevstoupení Páně, bohoslužby s večeří Páně
 • 13. 5. 7. neděle velikonoční – 9.30 – bohoslužby s večeří Páně, kázání pro děti; 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark
 • 18.5. pátek 18.00 koncert ZUŠ A. Radoka v našem kostele – vystoupí smyčcový orchestr a literárně dramatické oddělení
 • 20. 5. Svatodušní svátky – 9.30 – bohoslužby s večeří Páně
 • 22.5. – úterý – 18.00  sborový večer – promítání filmu z cyklu Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego – téma: „Nepromluvíš křivého svědectví"
 • 25.5. – pátek – Noc kostelů – kostel bude otevřen od 19.00h do 23.00h, od 20.30 proběhne setkání s mezináboženským dialogem
 • 27. 5. – neděle – 10.00 – Trojiční neděle, bohoslužby na zahradě Hospice Citadela, v příp. deště v Hospici, Den Diakonie; bohos­lužba slova v Domově Seniorpark – klienti domova účastní společných bohoslužeb na zahradě Hospice (v příp. deště v Hospici)
 • 30.5. –středa – 18.00 – koncert klavíristy Daniela Juna v sále ZUŠ A. Radoka
 • 3. 6. 1. neděle po Trojici – 9.30 – bohoslužba slova
 • 8.6. pátek 8.6. – Muzejní noc – kostel bude otevřen od 19.00h do 23.00h, ve 21.00 koncert Daniely Valchařové a Nicole Sklářové (varhany + zpěv), po celou dobu hra pro děti
 • Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužkuRodinné setkání se v dubnu koná u Fuksů (Prostřední 1099, tel. 777693124) – ve středu 9. a 23.5. Biblická hodina se koná ve čtvrtek od 18h (kromě čtvrtku 10.5.). Setkání školních dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání předškolních dětí a jejich rodičů (náboženství pro předškoláky) se koná ve středu 16. a 30.5. od 15.00h. Setkání mládeže se koná v pátek od 18h. Staršovstvo se sejde 28.5. v 18h.
 

Komentáře jsou zavřeny.