Obnovení veřejných bohoslužeb od 17.5.

Na základě rozhodnutí vlády a pokynů Synodní rady staršovstvo jednalo ve věci obnovení veřejných bohoslužeb. Domluvili jsme se na konání dopoledních a večerních bohoslužeb v době, kdy měly být povoleny s účastí do 30 osob, ale mezitím se rozhodnutí vlády změnilo: do 10.5. včetně se mohou konat bohoslužby jen s účastí do 15 osob, ale od 11.5. se mohou konat již s účastí do 100 osob.

Do neděle 10.5. včetně budou tedy bohoslužby jen on-line a od 17.5. se už budou konat jen jedny bohoslužby od 9.30 otevřené veřejnosti.

Musíme však nosit roušky a upustit od podávání rukou.

Při všech bohoslužbách do neděle od neděle 17.5. do 31.5. (Svatodušní svátky) bude vysluhována večeře Páně, jen trochu jinak, než jsme dosud byli zvyklí: každý, kdo půjde ke stolu Páně, použije dezinfekci připravenou vepředu, při vysluhování si sám vezme z pateny kousek chleba (ten bude nakrájený na kousky, které budou ležet vedle sebe, aby se člověk nemusel dotknout ostatních kousků) a namočí jej do kalicha. Chléb bude mít takovou konzistenci, aby se nedrobil a aby z něj „plod vinné révy“ (Lk 22,18) nekapal. Záměrně jsme se nerozhodli pro zavedení pití z malých kalíšků, protože je nám symbolika společného kalicha vzácná.

Tento týden už se podle instrukcí Synodní rady může konat biblická hodina, protože nařízení vlády již povolilo spolkovou činnost a shromažďování ve skupinkách do 10 lidí. Protože si budu brát ve čtvrtek dovolenou, sejdeme se ve středu od 18 hodin. Vám, kdo nebudete moci přijít nebo byste i mohli, ale rozhodnete se z karanténních důvodů zůstat doma, dovezu potom tištěný výklad obohacený o poznámky z diskuse na biblické hodině, spolu s vytištěným kázáním z minulé neděle, resp. je najdete zde na webových stránkách.

Dovedu si představit, že mnozí z Vás, kdo jste starší věkem nebo nemocní, budete mít obavy se na bohoslužby a/nebo biblickou hodinu vypravit a zůstanete raději doma. Pokud byste chtěli, abych Vás navštívil, velmi rád přijdu.

Srdečně zdraví Daniel Heller, farář

Komentáře jsou zavřeny.