Příprava výstavy

1.11. tohoto roku budeme slavit 100 let od postavení našeho kostela. K tomuto výročí připravujeme výstavu v zámku Kinských a brožuru o kostele a našem sboru.

Bude zde zmíněna historie – protestantismus ve Val. Meziříčí (J. Třanovský), začátek minulého století, který popisuje František Zbořil a po postavení kostela navazuje František Volek (splácení dluhů apod.). Dále by byl v brožuře seznam a doba působení jednotlivých farářů a kurátorů. Ti ještě žijící by mohli na své působení zde vzpomenout. Za Jana A. Dvořáčka by mohl něco napsat jeho syn Pavel, který zde na faře vyrostl, dále Daniel Ženatý a Jan Krupa, za kurátory Daniel Košťál. Na závěr by byl život sboru dnes, případné pozvání do společenství. Celá brožura by byla provázena obrázky, jak jednotlivých lidí, tak ze stavby kostela, z nynějšího života. Máte ještě nějaké jiné nápady, či materiál k doplnění jak brožury, tak výstavy?

Anna Jelínková

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.