Víkendovka malí 29.-30.11.

V pátek odpoledne jsme se sešli na autobusovém nádraží. Jeli jsme do Jasenné. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Jedna se jmenovala Jeruzalém a druhá Zubří.

Večer jsme šli vybírat clo do kostela. Do seznamů jsme zapisovali jednotlivé sumy, které jsme vybrali od lidí. Ty jsme pak sečetli a zjistili, že máme víc, než je třeba odevzdat Římanům. Celníci lidi šidili a vybírali víc, než měli.

Ráno se Zacheus dozvěděl, že má městem procházet Ježíš a chtěl ho vidět. Dostali jsme mapu, s tajnými zprávami. Ty jsme museli najít a vyluštit zprávu, kde Ježíše Zacheus může vidět. Zprávy byly dobře schované, jedno družstvo ani všechny zprávy nenašlo. Odpoledne jsme vyluštili, že Ježíš půjde v 16:15 kolem hřbitova. Tak jsme tam vyrazili. Už byla tma a skutečně Ježíš s malým pomocníkem šel po cestě. Volal na Zachea, aby slezl ze stromu, že chce u něj povečeřet. Hráli jsme na to, že farizeové reptali, že chce být u celníka, a vedoucí připravili překážkové hry. Odešli jsme připravit slavnostní večeři pro Ježíše. Ta se moc povedla. Zacheus se potom rozhodl kradené peníze vrátit chudým. Měli jsme se rozhodnout, na co peníze dáme. Vyhráli vědci, aby vynalézali užitečné věci pro lidi.

Víkendovka se mi líbila.

Vojta a Vašek Fuksovi

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.