O čem jedná naše staršovstvo – leden 2009

• Staršovstvo určilo termín konání sborového shromáždění na 8. března 2009.

• O zapůjčení kostela požádali snoubenci z apoštolské církve na sobotu 27. června 2009. Staršovstvo souhlasí.

• Staršovstvo rozhodlo, že sbor uhradí náklady účastníkům kurzu pro učitele nedělních škol, kterýžto kurz pořádá seniorátní poradní odbor pro vzdělávání a službu.

• Staršovstvo rozhodlo, že sbírka na podporu střediska Diakonie – hospic usnesená 2. zasedáním 26. konventu bude vykonána v neděli 8. února 2009.

• Středisko Diakonie – domácí péče se obrací na sbor se žádostí o zapůjčení malého sálu a kuchyně na 20. ledna 2009 od 7:30 do 16:00 hodin. Staršovstvo souhlasí.

• Finanční informace podala sestra Hrtusová: stavy k 31.12.2008 – běžný účet: 133 368,– Kč; pokladna: 25 794,– Kč

Staršovstvo pověřilo bratra Mikše, aby zajistil u společnosti RWE snížení záloh na plyn.

• Bratři Mikš a Zajíček podali informace o stavebních úpravách v bytě, které vyplývají z jednání stavební komise s manžely Hellerovými. Stavební práce budou zahájeny rekonstrukcí elektroinstalace včetně instalace „husích krků“ pro sdělovací rozvod – zajistí bratr Mikš. Bratři Zajíček a Mikš zajistí na příští poradu staršovstva cenové nabídky ostatních nutných stavebních prací. Bratr Mikš bude v průběžném kontaktu s manžely Hellerovými.

• Bratr Bartoň informoval o novém připojení k internetu. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy NUMERI a bude umožněno zachování čísla začínajícího 571. Bratr Fojtů zajistí vypovězení stávajícího připojení od společnosti Telefónica O2.

• Staršovstvo děkuje bratru Valčíkovi za provedení úklidu sklepních prostor.

• Staršovstvo se věnovalo v rozhovoru tematice křtu a konstatovalo nutnou podmínku absolvování křestní katecheze.

• Bratr Bartoň navrhl pořízení použitého stolního počítače včetně operačního systému Windows XP Professional s dvouletou zárukou za cenu okolo 3 000,– Kč. Zároveň navrhl, že bude provádět jeho průběžnou softwarovou i hardwarovou údržbu. Staršovstvo souhlasí a bratru Bartoňovi děkuje.

ze zápisu Pavla Trusiny

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.