O čem jedná naše staršovstvo – prosinec 2010

• v sobotu 11.12. od 9.00 generální zkouška vánočního divadla

• Obdrželi jsme usnesení Synodní rady, na jehož základě se zřizuje místo pastoračního pracovníka v našem sboru, na něž SR povolává ses. Věru Tyralíkovou.

• Staršovstvo rozhodlo, že za zapůjčení kostela pro účely nahrávání ZUŠ bude účtovat částku 3 000,– Kč.

• Sestra Hrtusová podala zprávu o jednání dozorčí rady střediska Diakonie – domácí péče. Funkční období dozorčí rady končí. Byli navrženi tito členové dozorčí rady: Ludmila Fuksová, Milena Hrtusová, Tomáš Jelínek, Daniel Heller, Emilíe Cibulcová, Karla Palátová. A tito náhradníci: Radomír Šrámek, Alena Frňková.

• Účetní sestra Eva Janírková poslala finanční informace k 28. 11. 2010:

Pokladna: 22 206,–

Účet: 35 700,–

Saláry hotově: 23 900,–

Saláry bankou: 2 050,–

Sbírky celkem: 9 801,– + 200,– Euro z toho účelová 1 890,– a JTD 2 807,–

• Staršovstvo rozhodlo podpořit projekt zvonkohry při evangelickém sboru v Ratiboři částkou 2 000,– Kč.

• Mateřská škola Seifertova se obrátila na staršovstvo se žádostí o zapůjčení kostela na koncert dne 15. prosince 2010 v 9.15 hodin. Staršovstvo souhlasí.

• plánované termíny ekumenických bohoslužeb v lednu: úterý 11.1. v 17.30, úterý 18.1. v 17.30, úterý 25.1. v 17.30 – upřesníme v příštím čísle.

Ze zápisu Pavla Trusiny

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.