Adventní koncert

V neděli 19. prosince 2010 se v našem kostele konal benefiční koncert pro středisko Diakonie – Domácí péče a denní stacionář. Vystoupili při něm vyučující, žákyně a žáci Základní umělecké školy ve Valašském Meziříčí.

Na programu byla díla dávných i moderních skladatelů: Henryho Purcella, Petra Zavičáka, Pavla Jurkoviče, Jiřího Laburdy, Antoine Grimaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Charlese – François Gounoda, Petra Ebena a Benjamina Brittena. Slyšeli jsme hru na trubku, violoncello, housle a příčnou flétnu s doprovodem klavíru a varhan, na začátku koncertu Dětský smyčcový soubor a na závěr Smyčcový soubor, oba pod vedením Heleny Hrachové.

Měl jsem z koncertu hned trojí radost – byl to pro mne nevšední a krásný hudební zážitek, protože hra muzikantů z řad dětí a mládeže byla opravdu na vysoké úrovni; jsem vděčný i za to, že mnozí mladí hudebníci jsou členy našeho sboru; a mám radost i z výtěžku 7 000,– Kč, středisku se vždycky podaří pořídit něco nového.

Děkuji učitelkám, žákům i žákyním ZUŠ za jejich lásku k hudbě i nasazení pro dobrou věc, všem přítomným za účast a přispění našemu středisku Diakonie a firmě Reporeck z Jablůnky za sponzorskou slevu při prodeji přístroje MOTOMED (nyní za 53 000,– Kč), který budou využívat klienti Denního stacionáře.

Daniel Heller

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.