To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila (Jan 1,5)

Náš sbor chce být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, kteří chtějí pěstovat dobré vztahy k Bohu i k druhým lidem a vytvářet tak pevné zázemí pro všechny, kteří stojí o stejné hodnoty. Chceme mít úctu k druhým a usilujeme o to, abychom jednali pravdivě a otevřeně. Silně vnímáme, že všichni potřebujeme Boží odpuštění, ale současně víme, že jsme Bohem milováni. Snažíme se přijímat navzájem a radovat se z Boží lásky. Naše společenství je otevřené pro každého.