Noc kostelů a Muzejní noc v našem kostele

8.6.2017 v 0.48

18.00 – Vernisáž výstavy – 2 prostorové expozice, na kterých pracovali klienti Domova se zvláštním režimem v Pržně pod vedením akad. mal. Karly Palátové: „Labyrint světa“ a „Na cestě do zaslíbené země“

20.30 – koncert Daniely Valchařové a Nicole Sklářové (varhany + zpěv)

21.30 – mezináboženský dialog (rozhovor o tématech přítomných v různých náboženstvích)

po celou dobu: hra pro děti

 

Červnové číslo Našeho časopisu

v 0.41

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 186červenčerve­necsrpen17-final

Klavírní večer s Danielem Junem

27.4.2017 v 1.22

Přijměte srdečné pozvání na klavírní recitál Daniele Juna, který nejen strhujícím způsobem hraje, ale také dovede krásně o hudbě mluvit.

Květnové číslo Našeho časopisu

v 1.17

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 185květen17

Dubnové číslo Našeho časopisu

13.4.2017 v 3.08

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu (vydání pro celý sbor, distribuujeme do všech domácností členů sboru): 184duben17-final

Bohoslužby a další setkání v dubnu

v 3.04
9.4. neděle 9.30 Květná neděle – bohoslužba slova, společný oběd
14.00 beseda o dobrovolníctví pro Hospic Citadela a Diakonii Val. Meziříčí
13.4. čtvrtek 18.00 Zelený čtvrtek, Den ustanovení večeře Páně, bohoslužby s večeří Páně, od 20h pašije pro mládež pod širým nebem (sraz v kostele)
14.4. pátek 15.00 Velký pátek, Den utrpení Páně, bohoslužby s večeří Páně
16.4. neděle 9.30 Velikonoční neděle, bohoslužby s večeří Páně
23.4. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně a křtem Davida Tovaryše v modlitebně Církve adventistů sedmého dne na Hřbitovní ulici
30.4. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně
Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužku. Biblická hodina se koná ve středu v 18h, setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.15 hod. Mládež se schází příležitostně, po dohodě, v pátek od 18h.
 

Březnové číslo Našeho časopisu

11.3.2017 v 23.27

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 183bre­zen17_final

Bohoslužby a další setkání v březnu

v 23.24
5.3. neděle 9.30 1. neděle v postu – bohoslužby s večeří Páně
12.3. úterý 9.30 2. neděle v postu – bohoslužba slova, sborové shromáždění
19.3. neděle 9.30 3. neděle v postu – bohoslužba slova, slouží br. Daniel Bartoň
26.3. neděle 9.30 4. neděle v postu – sborový den, bohoslužby s večeří Páně, společný oběd
2.4. neděle 9.30 5. neděle v postu – bohoslužba slova
Sborový večer se v březnu nekoná.
Biblická hodina se koná ve středu v 17h, setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.15 hod.
Dále doporučujeme:

-  neděle 12. března 2017 v 19:30h, S-klub,

Malá scéna za Oponou, Zámek Žerotínů:

Koncert plzeňské klezmerové skupiny Mi Martef

-  neděle 19. března 2017 v 16:00h, M-klub, Zámek Žerotínů: Rabín židovské kongregace Bnej Israel,

důstojník Izraelských obranných sil (IDF)

a instruktor bojového umění Krav maga David Bohbot,

beseda na téma Víra a terorismus

-  pátek 24.3. 18.00h v Muzejním a galerijním centru:

přednáška Martina T. Zikmunda „Světla a stíny Lutherovy reformace“ – k 500. výročí vystoupení Martina Luthera

 

Pozvání na Chaverut – měsíc přátelství s Izraelem

4.2.2017 v 1.08

Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s českou pobočkou ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) připravilo 13. ročník série programů věnovaných Izraeli pod názvem – Chaverut – Přátelství.

Program jde zde: Pozvanka A4 Chaverut 2017

Srdečně zvou pořadatelé Josef Vrátník, Bohdan Mikušek a Jindřich Kimler.

 

Bohoslužby a další setkání v únoru

v 1.01
5.2. neděle 9.30 5. neděle po Zjevení Páně – bohoslužba slova
7.2. úterý 17.30 ekumenická bohoslužba v mo­dlitebně Církve adventistů s.d. – káže br. pastor Tomáš Hasmanda
12.2. neděle 9.30 6. neděle po Zjevení Páně – bohoslužba slova, slouží ses. Pavla Taurková
19.2. neděle 9.30 7. neděle po Zjevení Páně – bohoslužba slova, slouží br. Daniel Košťál
26.2. neděle 9.30 sborový den, bohoslužba s večeří Páně
14.00 odpoledne s hostem – br.f. Janem Blešou z Kelče – o putování po kapličkách
5.3. neděle 9.30 1. neděle v postu – bohoslužby s večeří Páně
Sborový večer se v lednu nekoná, biblická hodina se koná až 22.2. (1.3. a dále).

Setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.15 hod.