Bohoslužby a další setkání v lednu

7.1.2018 v 6.32
 • 7.1. – 1. neděle po Zjevení Páně  – 9.30 – bohoslužba s kázáním pro děti, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark
 • 14.1. – 2. neděle po Zjevení Páně  – 9.30 – bohoslužba slova
 • 16.1. – úterý – 17.30 – ekumenická bohoslužba u nás – káže br.pastor Tomáš Hasmanda
 • 21.1. – 3. neděle po Zjevení Páně – 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark
 • 23.1. – úterý – 17.30 – ekumenická bohoslužba v římskokatolickém farním kostele – káže br. kazatel Pavel Kostečka
 • 28.1. – 4. neděle po Zjevení Páně – sborový den – 9.30 bohoslužby s večeří Páně, od 14h: Pomoc a poradenství pro ženy a dívky (tým poradny v Rožnově prezentuje svou činnost)
 • 30.1. – úterý – 17.30 – ekumenická bo­hoslužba v sále Apoštolské církve (v budově Numeri na Zašovské ul.) – kazatel br. Jaromír Zubík
 • 4. 2. 5. neděle po Zjevení Páně 9.30 bohoslužba slova
 • 6. 2.  úterý  17.30 ekumenická bohoslužba v modlitebně Církve adventistů sedmého dne (na Hřbitovní ulici) – káže br.f. Pavel Stefan
Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužkuBiblická hodina se koná ve čtvrtek v 17h, ale jen 4.1. a 11.1. Setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.00 hod. Sborový večer se v lednu pro četnost dalších akcí nekoná. Mládež se schází příležitostně, po dohodě, v pátek od 18h. Staršov­stvo se sejde 29.1. v 18h.

Lednové číslo Našeho časopisu

v 6.16

Zde si můžete přečíst nejnovější číslo sborového časopisu: 191le­den18-web

K volbám prezidenta

v 5.58

Ve smyslu záměru staršovstva otiskujeme i článek molekulárního biologa a theologa Marka Orko Váchy, který psal pro jedno křesťanské periodikum:

Vážení čtenáři! Mnozí z vás si stěžujete na to, jak je současná mládež vulgární a zkažená. Mnozí z vás jste mi rovněž po posledních prezidentských volbách psali o tom, jak bude Miloš Zeman výborný prezident a jak moje podpora Karlu Schwarzenbergovi je veliký omyl. Nyní je čas na rekapitulaci.
 • Učíte vaše děti a vnuky, že mají být hrdi na to, že jsou Češi a že nemají pít alkohol – a pak jim pustíte televizi, kde pan prezident vrávorá nad korunovačními klenoty.
 • Učíte mladé, že nemají mluvit sprostě – a pak jim pustíte Český rozhlas, kde pan prezident říká nahlas „kunda sem, kunda tam“.
 • Učíte mladé, aby se uměli omluvit, a dáte jim do ruky noviny, kde se dozvíte, že pan prezident lživě označil Ferdinanda Peroutku jako autora článku „Hitler je gentleman“ a do dnešních dnů nebyl ani schopen doložit existenci článku, ani omluvy.
 • Učíte mladé lidi, že nemají kouřit, a dozvíte se, že podle pana prezidenta kouření po dvacátém sedmém roku věku je zcela bez rizika.
Ano, zvolili jste lidového, doslova vulgárního, prezidenta. Jistěže si můžete zvolit téhož prezidenta znovu. Nedivte se ale pak, prosím, že i vaši vnukové budou vulgární. Je to svým dílem i vaše vina. A naučte se rusky.

 

Vánoční koncert Ensemble Barroque

13.12.2017 v 3.40

Ensemble_Barro­que_Vánoce_pla­kat

Prosincové číslo Našeho časopisu

v 3.37

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 190pro­sinec17-final

Bohoslužby a další setkání v prosinci

v 3.29
 • 10.12. – 2. neděle adventní – 9.30 bohoslužba slova
 • 17.11. – 3. neděle adventní – 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bo­hoslužba slova v Domově Seniorpark, 16.00 vánoční hra dětí, mládeže a pěveckého sboru „Čtyři světla pastýře Šimona“
 • 18.12. – pondělí – 18.00 - sborový večer – setkání se členy sboru na  Velké Lhotě a v Jasenné
 • 24.12. – 4. neděle adventní – 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bo­hoslužba s večeří Páně v Domově Seniorpark, 16.00 bohoslužba slova s vánočními zpěvy
 • 25.12. – Boží hod vánoční – 9.30 bohoslužby s večeří Páně
 • 26.12. – památka mučedníka Štěpána – 9.30 bohoslužby s večeří Páně 
 • 31.12.  neděle po narození Páně – 9.30 bohoslužba slova, 18.00 silvestrovský sborový večer
 • 1. 1.  Nový rok 9.30 bohoslužby s večeří Páně
 • 7. 1.  neděle  9.30 bohoslužby s kázáním pro děti, 14.00 bo­hoslužba slova v Domově Seniorpark
Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužkuBiblická hodina se koná ve čtvrtek v 17h, setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.00 hod. Mládež se schází příležitostně, po dohodě, v pátek od 18h. Staršov­stvo se sejde 2.1. v 18h.

Listopadové číslo Našeho časopisu

8.11.2017 v 23.11

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 189lis­topad17-final

Bohoslužby a další setkání v listopadu

v 23.08
 • 12.11. – 23. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužby s večeří Páně, společný oběd (hlaste se u br. faráře – 777 342910, 14.00 sborové odpoledne (vzpomínání na prázdniny) – vyprávění s promítáním fotek
 • 19.11. - 24. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bo­hoslužba slova v Domově Seniorpark
 • 20.11. – pondělí – 18.00 - sborový večer – promítání filmu Dekalog VI Krystofa Kieslowského s následnou diskusí
 • 26.11. – 25. neděle po Trojici, poslední neděle círk. roku – 9.30 bohosluž­ba slova
 • 3.12. - 1. neděle adventní – 9.30 bohoslužby s večeří Páně, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark
 

Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužkuBiblická hodina se koná ve čtvrtek v 18h, setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.00 hod. Mládež se schází příležitostně, po dohodě, v pátek od 18h. Staršovstvo se sejde 27.11. v 18h.

 

Bohoslužby a další setkání v říjnu

4.10.2017 v 22.08
 • 8.10. – 18. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark
 • 15.10. - 19. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužba slova, křest Ondřeje Kelárka
 • 16.10. – pondělí – 18.00 – sborový večer – promítání filmu Dekalog V Krystofa Kieslowského s následnou diskusí
 • 22.10. - 20. neděle po Trojici - 9.30 bohoslužby s večeří Páně, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark,  14.30 hudební nešpory (koncert duchovní hudby) – se členy Spolku evangelických církevních hudebníků
 • 29.10. – 21. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužba slova, vizitace seniorátního výboru
 • 5.11. - 22. neděle po Trojici - 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark
 

Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužku. Biblická hodina se koná ve čtvrtek v 18h, setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.00 hod. Mládež se schází příležitostně, po dohodě, v pátek od 18h.

Říjnové číslo Našeho časopisu

v 20.17

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 188ri­jen17-final