Říjnové číslo našeho časopisu

9.10.2016 v 23.38

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 178rijen16

Bohoslužby a další setkání v říjnu

v 23.26
 
9.10. neděle 9.30 bohoslužby
16.10. neděle 9.30 bohoslužby se čteným kázáním (br. kurátor Martin Fojtů)
17.10. pondělí 18.00 sborový večer – téma „Desatero“ (na pokračování) s promítáním filmu z cyklu Dekalog od režiséra Krysztofa Kieślowskiego
23.10. neděle 9.30 sborový den – dopoledne bohoslužby (díkčinění za úrodu) s večeří Páně, odpoledne vzpomínání na prázdniny
30.10. neděle 9.30 bohoslužby
Na neděli díkčinění (23.10.) tradičně zveme všechny, kteří se pro nemoc či špatnou pohyblivost nemohou pravidelně účastnit bohoslužeb. S prosbou o odvoz pro sebe nebo i někoho ze starších lidí se obracejte na br. faráře (tel. 777 332 910, daniel.heller@evangnet.cz). 

Další pozvání:

15.10. sobota                   ekumenický výšlap III. – sraz v 9.36 na vlak. nádr. v Jablůnce (vlak z VM v 9.24) nebo ve 13.42 na autobus. zast. na Lázech (autobus z VM ve 13.10)

1.11. úterý       18.00 diskusní pořad v Moravské gobelínové manufaktuře (bioetika – začátek a konec lidského života)

4.11. pátek     18.00 koncert Czech Ensemble Baroque (Geistliche Chormusik)
Rozpis dalších pravidelných setkání najdete zde

Zářijové číslo našeho časopisu

8.9.2016 v 7.56

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu:177za­ri16

Bohoslužby a další setkání v červnu

7.6.2016 v 10.50

středa 8. 6. v 18.00 – biblická hodina se společenstvím neslyšících

pátek 10.6. v rámci Noci kostelů: v 18 hodin koncert pěveckých sborů Basového G a Smíšeného pěveckého sboru gymnázia v Šahách (s vyučovacím jazykem maďarským); od 20.30 hod. otevřený rozhovor o víře a pochybnostech, křesťanství a jiných náboženstvích
12.6. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
19.6. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně (br.f. Zdeněk Píštěk z Pržna)
14.00 tradiční „škvařenica“ na farské zahradě
20.6. pondělí 18.00 společný sborový večer s Velkou Lhotou (sraz u kostela ve VM v 17.40)
26.6. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
Další pozvání:13.6. pon­dělí  19.00 diskusní pořad v Moravské gobelínové manufaktuře na téma „jaké jsou naše životní hodnoty?“ 

 

18.6. sobota   odpol.     ekumenický výlet „EKU-2“ – sraz 13.15 u kostela na Velké Lhotě, odjezd autobusu ve 12.45 z autobu­sového nádraží ve VM.
Prosíme o pomoc při stavbě tábora v sobotu 25. června – sraz v 8:00 hod. na tábořišti, bližší informace u br. kurátora Martina Fojtů, tel. 737 085 870.

Rozpis dalších pravidelných setkání najdete zde.

 

Letní časopis (červen, červenec, srpen)

v 9.41

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 176čer­venčervenecsrpen16

Shromáždění v květnu

7.5.2016 v 14.14
 
5.5. čtvrtek 18.00 Nanebevstoupení Páně - bohoslužby s večeří Páně
8.5. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně a s kázáním pro děti
15.5. neděle 9.30 Svatodušní neděle – bohoslužby s večeří Páně
17.5. úterý 19.00 ekumenický večer chval
22.5. neděle 9.30 Trojiční neděle – bohoslužby s večeří Páně
pátek 27.5. v rámci Mu­zejní noci: od 19.30h hra pro děti, ve 21.00h koncert Daniely Valchařové (varhany) a Nicole Sklářové (zpěv) 

29.5. neděle    9.30 pravidelné bohoslužby (po bohoslužbách společný odjezd na Seniorátní evangelickou neděli v Kateřinicích)

5.6. neděle    9.30 pravidelné bohoslužby
Rozpis dalších pravidelných setkání najdete zde.

Květnové číslo Našeho časopisu

v 13.23

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 175kveten16

Shromáždění v dubnu

31.3.2016 v 22.39
10.4. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně, křest Karolíny Münsterové
17.4. neděle 18.00 bohoslužby s večeří Páně
18.4. pondělí 9.30 sborový večer: David Jelínek – Podzim ve Skandinávii
24.4. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně, Den Diakonie, pověření nových pracovníků
1.5. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně
Rozpis dalších pravidelných setkání najdete zde.

Dubnové číslo Našeho časopisu

v 22.24

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 174du­ben16

Shromáždění v březnu

13.3.2016 v 16.42
13.3. neděle 9.30 bohoslužby a sborové shromáždění
14.3. pondělí 18.00 sborový večer se studentem teologie br. Janem Mikschikem – a s koštem domácích sýrů
20.3. neděle 9.30 Květná neděle – sborový den: bohoslužby, společný oběd
13.00 odjezd od fary na výlet Troják – Bludný kopec a zpět (9 km)
24.3. čtvrtek 18.00 Zelený čtvrtek – bohoslužby s večeří Páně
25.3. pátek 9.30 Velký pátek – bohoslužby se čtením pašijí a s večeří Páně
27.3. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně
3.4. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně
Rozpis dalších pravidelných setkání najdete zde.