Bohoslužby a další setkání v lednu

18.1.2017 v 6.33
8.1. neděle 9.30 1. po Zjevení Páně (křtu Páně) – kázání pro děti
15.1. neděle 9.30 2. po Zjevení Páně – sborový den, bohoslužba s večeří Páně
14.00 beseda s výtvarnicí Barborou Veselou nejen o našem kostele
17.1. úterý 17.30 ekumenická bohoslužba v našem kostele – káže br.f. Pavel Stefan
22.1. neděle 9.30 3. po Zjevení Páně – bohoslužba slova, káže br. kurátor Martin Fojtů
24.1. úterý 17.30 ekumenický večer chval v katolickém kostele, káže br.f. Daniel Heller
29.1. neděle 9.30 4. po Zjevení Páně, bohoslužba slova, křest Adama Hrtuse
30.1. pondělí 17.00 benefiční koncert pro organizaci Strom života
Biblická hodina ani sborový večer se v lednu nekonají.

Setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.15 hod.

Lednové číslo Našeho časopisu

v 6.09

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 181le­den17-final

Bohoslužby a další sborový program v adventu a o Vánocích

7.12.2016 v 8.51
11.12 neděle 9.30 3. neděle adventní – bohoslužba slova
  18.30 „Zapalme svíčku“ – vzpomínková bohoslužba pro rodiče, kterým zemřely děti, a jejich přátele, i pro všechny, kdo je chtějí podpořit
18.12. neděle 9.30 4. neděle adventní – bohoslužba slova
16.00 Vánoční hra dětí a dorostu
19.12. pondělí 18.00 adventní večer se členy sboru ve Velké Lhotě a v Jasenné
24.12. sobota 16.00 Štědrý den – bohoslužba slova, zpívá pěvecký sbor
25.12. neděle 9.30 Boží hod vánoční – bohoslužby s večeří Páně
26.12. pondělí 9.30 Památka mučedníka Štěpána – bohoslužby s večeří Páně, slouží br.f. Jan Krupa
31.12. sobota 16.00 bohoslužba slova – poděkování za uplynulý rok
17.00 sborový silvestrovský večer
1.1. neděle 9.30 novoroční bohoslužby s večeří Páně
8.1. neděle 9.30 bohoslužby s kázáním pro děti
Rozpis dalších pravidelných setkání najdete zde.

 

Prosincové číslo Našeho časopisu

v 8.16

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 180pro­sinec16_final

Listopadové číslo Našeho časopisu

v 8.15

Zde si můžete stáhnout listopadové číslo sborového časopisu: 179listopad16

Říjnové číslo našeho časopisu

9.10.2016 v 23.38

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 178rijen16

Bohoslužby a další setkání v říjnu

v 23.26
 
9.10. neděle 9.30 bohoslužby
16.10. neděle 9.30 bohoslužby se čteným kázáním (br. kurátor Martin Fojtů)
17.10. pondělí 18.00 sborový večer – téma „Desatero“ (na pokračování) s promítáním filmu z cyklu Dekalog od režiséra Krysztofa Kieślowskiego
23.10. neděle 9.30 sborový den – dopoledne bohoslužby (díkčinění za úrodu) s večeří Páně, odpoledne vzpomínání na prázdniny
30.10. neděle 9.30 bohoslužby
Na neděli díkčinění (23.10.) tradičně zveme všechny, kteří se pro nemoc či špatnou pohyblivost nemohou pravidelně účastnit bohoslužeb. S prosbou o odvoz pro sebe nebo i někoho ze starších lidí se obracejte na br. faráře (tel. 777 332 910, daniel.heller@evangnet.cz). 

Další pozvání:

15.10. sobota                   ekumenický výšlap III. – sraz v 9.36 na vlak. nádr. v Jablůnce (vlak z VM v 9.24) nebo ve 13.42 na autobus. zast. na Lázech (autobus z VM ve 13.10)

1.11. úterý       18.00 diskusní pořad v Moravské gobelínové manufaktuře (bioetika – začátek a konec lidského života)

4.11. pátek     18.00 koncert Czech Ensemble Baroque (Geistliche Chormusik)
Rozpis dalších pravidelných setkání najdete zde

Zářijové číslo našeho časopisu

8.9.2016 v 7.56

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu:177za­ri16

Bohoslužby a další setkání v červnu

7.6.2016 v 10.50

středa 8. 6. v 18.00 – biblická hodina se společenstvím neslyšících

pátek 10.6. v rámci Noci kostelů: v 18 hodin koncert pěveckých sborů Basového G a Smíšeného pěveckého sboru gymnázia v Šahách (s vyučovacím jazykem maďarským); od 20.30 hod. otevřený rozhovor o víře a pochybnostech, křesťanství a jiných náboženstvích
12.6. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
19.6. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně (br.f. Zdeněk Píštěk z Pržna)
14.00 tradiční „škvařenica“ na farské zahradě
20.6. pondělí 18.00 společný sborový večer s Velkou Lhotou (sraz u kostela ve VM v 17.40)
26.6. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
Další pozvání:13.6. pon­dělí  19.00 diskusní pořad v Moravské gobelínové manufaktuře na téma „jaké jsou naše životní hodnoty?“ 

 

18.6. sobota   odpol.     ekumenický výlet „EKU-2“ – sraz 13.15 u kostela na Velké Lhotě, odjezd autobusu ve 12.45 z autobu­sového nádraží ve VM.
Prosíme o pomoc při stavbě tábora v sobotu 25. června – sraz v 8:00 hod. na tábořišti, bližší informace u br. kurátora Martina Fojtů, tel. 737 085 870.

Rozpis dalších pravidelných setkání najdete zde.

 

Letní časopis (červen, červenec, srpen)

v 9.41

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 176čer­venčervenecsrpen16