Bohoslužby a další setkání v říjnu

4.10.2017 v 22.08
  • 8.10. – 18. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark
  • 15.10. - 19. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužba slova, křest Ondřeje Kelárka
  • 16.10. – pondělí – 18.00 – sborový večer – promítání filmu Dekalog V Krystofa Kieslowského s následnou diskusí
  • 22.10. - 20. neděle po Trojici - 9.30 bohoslužby s večeří Páně, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark,  14.30 hudební nešpory (koncert duchovní hudby) – se členy Spolku evangelických církevních hudebníků
  • 29.10. – 21. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužba slova, vizitace seniorátního výboru
  • 5.11. - 22. neděle po Trojici - 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark
 

Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužku. Biblická hodina se koná ve čtvrtek v 18h, setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.00 hod. Mládež se schází příležitostně, po dohodě, v pátek od 18h.

Říjnové číslo Našeho časopisu

v 20.17

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 188ri­jen17-final

Zářijové číslo Našeho časopisu

v 20.16

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 187zá­ří17-final

Noc kostelů a Muzejní noc v našem kostele

8.6.2017 v 0.48

18.00 – Vernisáž výstavy – 2 prostorové expozice, na kterých pracovali klienti Domova se zvláštním režimem v Pržně pod vedením akad. mal. Karly Palátové: „Labyrint světa“ a „Na cestě do zaslíbené země“

20.30 – koncert Daniely Valchařové a Nicole Sklářové (varhany + zpěv)

21.30 – mezináboženský dialog (rozhovor o tématech přítomných v různých náboženstvích)

po celou dobu: hra pro děti

 

Červnové číslo Našeho časopisu

v 0.41

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 186červenčerve­necsrpen17-final

Klavírní večer s Danielem Junem

27.4.2017 v 1.22

Přijměte srdečné pozvání na klavírní recitál Daniele Juna, který nejen strhujícím způsobem hraje, ale také dovede krásně o hudbě mluvit.

Květnové číslo Našeho časopisu

v 1.17

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 185květen17

Dubnové číslo Našeho časopisu

13.4.2017 v 3.08

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu (vydání pro celý sbor, distribuujeme do všech domácností členů sboru): 184duben17-final

Bohoslužby a další setkání v dubnu

v 3.04
9.4. neděle 9.30 Květná neděle – bohoslužba slova, společný oběd
14.00 beseda o dobrovolníctví pro Hospic Citadela a Diakonii Val. Meziříčí
13.4. čtvrtek 18.00 Zelený čtvrtek, Den ustanovení večeře Páně, bohoslužby s večeří Páně, od 20h pašije pro mládež pod širým nebem (sraz v kostele)
14.4. pátek 15.00 Velký pátek, Den utrpení Páně, bohoslužby s večeří Páně
16.4. neděle 9.30 Velikonoční neděle, bohoslužby s večeří Páně
23.4. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně a křtem Davida Tovaryše v modlitebně Církve adventistů sedmého dne na Hřbitovní ulici
30.4. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně
Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužku. Biblická hodina se koná ve středu v 18h, setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.15 hod. Mládež se schází příležitostně, po dohodě, v pátek od 18h.
 

Březnové číslo Našeho časopisu

11.3.2017 v 23.27

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 183bre­zen17_final