Klavírní večer s Danielem Junem

27.4.2017 v 1.22

Přijměte srdečné pozvání na klavírní recitál Daniele Juna, který nejen strhujícím způsobem hraje, ale také dovede krásně o hudbě mluvit.

Květnové číslo Našeho časopisu

v 1.17

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 185květen17

Dubnové číslo Našeho časopisu

13.4.2017 v 3.08

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu (vydání pro celý sbor, distribuujeme do všech domácností členů sboru): 184duben17-final

Bohoslužby a další setkání v dubnu

v 3.04
9.4. neděle 9.30 Květná neděle – bohoslužba slova, společný oběd
14.00 beseda o dobrovolníctví pro Hospic Citadela a Diakonii Val. Meziříčí
13.4. čtvrtek 18.00 Zelený čtvrtek, Den ustanovení večeře Páně, bohoslužby s večeří Páně, od 20h pašije pro mládež pod širým nebem (sraz v kostele)
14.4. pátek 15.00 Velký pátek, Den utrpení Páně, bohoslužby s večeří Páně
16.4. neděle 9.30 Velikonoční neděle, bohoslužby s večeří Páně
23.4. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně a křtem Davida Tovaryše v modlitebně Církve adventistů sedmého dne na Hřbitovní ulici
30.4. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně
Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužku. Biblická hodina se koná ve středu v 18h, setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.15 hod. Mládež se schází příležitostně, po dohodě, v pátek od 18h.
 

Březnové číslo Našeho časopisu

11.3.2017 v 23.27

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 183bre­zen17_final

Bohoslužby a další setkání v březnu

v 23.24
5.3. neděle 9.30 1. neděle v postu – bohoslužby s večeří Páně
12.3. úterý 9.30 2. neděle v postu – bohoslužba slova, sborové shromáždění
19.3. neděle 9.30 3. neděle v postu – bohoslužba slova, slouží br. Daniel Bartoň
26.3. neděle 9.30 4. neděle v postu – sborový den, bohoslužby s večeří Páně, společný oběd
2.4. neděle 9.30 5. neděle v postu – bohoslužba slova
Sborový večer se v březnu nekoná.
Biblická hodina se koná ve středu v 17h, setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.15 hod.
Dále doporučujeme:

-  neděle 12. března 2017 v 19:30h, S-klub,

Malá scéna za Oponou, Zámek Žerotínů:

Koncert plzeňské klezmerové skupiny Mi Martef

-  neděle 19. března 2017 v 16:00h, M-klub, Zámek Žerotínů: Rabín židovské kongregace Bnej Israel,

důstojník Izraelských obranných sil (IDF)

a instruktor bojového umění Krav maga David Bohbot,

beseda na téma Víra a terorismus

-  pátek 24.3. 18.00h v Muzejním a galerijním centru:

přednáška Martina T. Zikmunda „Světla a stíny Lutherovy reformace“ – k 500. výročí vystoupení Martina Luthera

 

Pozvání na Chaverut – měsíc přátelství s Izraelem

4.2.2017 v 1.08

Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s českou pobočkou ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) připravilo 13. ročník série programů věnovaných Izraeli pod názvem – Chaverut – Přátelství.

Program jde zde: Pozvanka A4 Chaverut 2017

Srdečně zvou pořadatelé Josef Vrátník, Bohdan Mikušek a Jindřich Kimler.

 

Bohoslužby a další setkání v únoru

v 1.01
5.2. neděle 9.30 5. neděle po Zjevení Páně – bohoslužba slova
7.2. úterý 17.30 ekumenická bohoslužba v mo­dlitebně Církve adventistů s.d. – káže br. pastor Tomáš Hasmanda
12.2. neděle 9.30 6. neděle po Zjevení Páně – bohoslužba slova, slouží ses. Pavla Taurková
19.2. neděle 9.30 7. neděle po Zjevení Páně – bohoslužba slova, slouží br. Daniel Košťál
26.2. neděle 9.30 sborový den, bohoslužba s večeří Páně
14.00 odpoledne s hostem – br.f. Janem Blešou z Kelče – o putování po kapličkách
5.3. neděle 9.30 1. neděle v postu – bohoslužby s večeří Páně
Sborový večer se v lednu nekoná, biblická hodina se koná až 22.2. (1.3. a dále).

Setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.15 hod.

 

Únorové číslo Našeho časopisu

v 0.44

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 182u­nor17-final

Bohoslužby a další setkání v lednu

18.1.2017 v 6.33
8.1. neděle 9.30 1. po Zjevení Páně (křtu Páně) – kázání pro děti
15.1. neděle 9.30 2. po Zjevení Páně – sborový den, bohoslužba s večeří Páně
14.00 beseda s výtvarnicí Barborou Veselou nejen o našem kostele
17.1. úterý 17.30 ekumenická bohoslužba v našem kostele – káže br.f. Pavel Stefan
22.1. neděle 9.30 3. po Zjevení Páně – bohoslužba slova, káže br. kurátor Martin Fojtů
24.1. úterý 17.30 ekumenický večer chval v katolickém kostele, káže br.f. Daniel Heller
29.1. neděle 9.30 4. po Zjevení Páně, bohoslužba slova, křest Adama Hrtuse
30.1. pondělí 17.00 benefiční koncert pro organizaci Strom života
Biblická hodina ani sborový večer se v lednu nekonají.

Setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.15 hod.