Archív rubriky 'Nezařazené'

Velikonoční pozdrav synodní rady Českobratrské církve evangelické

12.4.2020 v 9.30

Vážené sestry, vážení bratři,

ze synodní rady Českobratrské církve evangelické a z Ústřední církevní kanceláře Vám posíláme Velikonoční pozdrav: CCE_Velikonoce_2020

Daniel Ženatý, synodní senior

Dubnový časopis

8.4.2020 v 12.59

Zde si můžete přečíst nejnovější číslo našeho sborového časopisu, které je zároveň mimořádným sborovým dopisem adresovaným všem členům sboru: 214duben2020-web

Najdete v něm mj. (v rubrice pozvání) „manuál“ k tomu, jak slavit Velikonoce doma, když se nemůžeme sejít v kostele.

Peníze až na prvním místě :)

5.4.2020 v 5.20

Také Vám přijde divné, že Vám při internetovém přenosu nikdo nepodá ani nepodrží košík na sbírku? Čtěte prosím slovo Synodní rady o sbírkách v období stavu nouze a účetní rozlišení sbírek a darů v našem sboru: sbírky a rozlišení

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Další pošta ze Synodní rady

4.4.2020 v 16.57
 

 

3. biblická hodina na dálku

3.4.2020 v 11.47

Milí přátelé, sestry a bratři, před námi je Květná neděle a pašijový týden („velikonoční týden“ je něco jiného, ten následuje po neděli vzkříšení). V dnešní „biblická hodině na dálku“ bych chtěl představit texty, které se o Květné neděli čtou. Květná neděle tradičně dva póly (nebo dvě strany jedné mince). Je to „liturgie palem“ a „liturgie utrpení“. První připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma – jakoby slavnostní, i když ve skutečnosti šlo o malé divadlo, událost pro blíže neurčenou skupinu lidí – byl to sice mohutný dav, ale nebylo to žádné oficiální přijetí v Jeruzalémě. Ježíš už věděl, že jako Krále a Spasitele jen vědomě přijímá jen malá skupina lidí. Pro prvotní církev byl tento oddíl velmi významný, četla jej během církevního roku dvakrát – na první neděli adventní a na Květnou neděli. Kdo máte přístup k internetu a tím i do archivu Českého rozhlasu, doporučuju Vám poslechnout si výklad tohoto oddílu od přední české bilistky Mirei Ryškové (https://www.rozhlas.cz/…lema--488640) nebo od Jána Šipky, faráře Evangelické církve augsburského vyznání v Plzni (sbor vzniklý z misie amerických luteránů, https://www.rozhlas.cz/…ema--1142596). K tomuto čtení z evangelia se zpívá známý Žalm 118, především kvůli těmto veršům: Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu. Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte. (vv. 19–20.26–27) Tento žalm se zpíval na různé poutní svátky, kdy lidé putovali do Jeruzalémského chrámu, i na (židovské) Velikonoce (svátek vyvedení z Egypta).

čtěte dále: Biblická hodina na dálku 2.4.

Bohoslužba Českobratrské církve evangelické

30.3.2020 v 12.46

Odkaz na záznam bohoslužby, kterou včera přenášela Česká televize a kterou pro nás připravili synodní senior Daniel Ženatý a celocírkevní kantor Ladislav Moravetz: https://www.ceskatelevize.cz/…22056221461/

K bohoslužbám 5. neděli v postu (29.3.)

v 11.36

Milí přátelé,

jako doplnění pro Vás, kdo jste sledovali bohoslužby z našeho kostela v neděli 29.3. (https://youtu.be/9U9JLg8XzhY), nabízím kázání (jedna strana se mi vytiskla na druhou stranu listu a já jsem o tom nevěděl, a tak jsem třetinu kázání říkal z paměti pouze torzovitě), zmiňované svědectví lékařky Evy Pupíkové a také nahrávku liturgického zpěvu o Lazarovi, o kterém jsem mluvil na konci kázání:

text kázání: kázání_Jan11_1–45_2020

svědectví Evy Pupíkové o mamince, které Pán přidal rok života: Eva Pupíková_Zažila jsem zázrak

Josef Olejník, Zpěv na rozloučenou, Obřadní graduál, vyd. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2014: 970

2. biblická hodina na dálku

v 11.25

Milí přátelé, sestry a bratři,

místo společné biblické hodiny bych s Vámi rád aspoň na dálku sdílel přípravu na neděli, kdy budeme číst 11. kapitolu Janova evangelia (vzkříšení Lazara). Je to oddíl, který k nám také v této době může promluvit naléhavěji než jindy. Letošní nedělní cyklus čtení nám předkládá oddíly, které prvotní církev považovala za nejdůležitější, a tak jejich výkladem vrcholila příprava dospělých, kteří měli být o Velikonocích pokřtěni. Víra ve vzkříšení nedílně patří ke křesťanství, a pokud je nám zatěžko ve vzkříšení věřit (což je pochopitelné), mělo by to pro nás výzvou k tomu, abychom o něm právě ještě více uvažovali a snažili se pochopit, co nám chce o tom Bible říct.

Ke čtení o vzkříšení Lazara je navrženo známé první čtení o údolí suchých kostí z Ez 37. Mnohým z nás zní v uších asi už poněkud ohraná a bujará píseň s tímto názvem. Možná si ale málokdy uvědomujeme, jak silný obraz zmaru a zároveň neuvěřitelného vítězství Boží moci to je. Kdo máte přístup k internetu a tím i do archivu Českého rozhlasu, doporučuju Vám poslechnout si výklad tohoto oddílu od předního starozákoníka  Petra Chalupy: https://temata.rozhlas.cz/…osti-8021960

Pro tento večer jsem se rozhodl zaměřit na epištolní čtení: Římanům 8,6–11

čtěte dále: Biblická hodina na dálku 26.3.

Pošta z ústředí církve

v 11.16

Milí přátelé, přečtěte si několik povzbuzujících i důležitých dokumentů, které nám zaslala Synodní rada ČCE:

Vysílání bohoslužeb a materiály pro neděli 22. 3. 2020

20.3.2020 v 10.39

Díky práci mediálního oddělení ČCE můžete poslouchat pravidelné denní úvahy zde:

https://soundcloud.com/user-41012488

Další informace mediálního oddělení si přečtěte zde: Informace_k_bo­hosluzbam22.03­.2020