Archív rubriky 'Nezařazené'

Pozvání na vánoční divadelní hru

11.12.2019 v 10.37

Nahrávky bohoslužeb v listopadu

25.11.2019 v 1.01

Srdečně zveme na adventní benefiční koncert

19.11.2019 v 21.51

ekumenická bohoslužba a možnost setkání pro rodiče, kterým zemřely děti, a jejich přátele

17.11.2019 v 11.17

Zastavme se na chv­íli. Sejděme se, Zapalme svíčku a uctěme památku všech dětí

a mladých lidí, kteří odešli z tohoto světa dříve, než stačili dospět a zestárnout…

Pozvání na ekumenickou bohoslužbu

v 11.10

Lego Párty

15.11.2019 v 22.14

V pondělí 18.11.2019 od 15:30 hod. se bude na evangelické faře konat Lego párty díky z.s. Dětská misie. Přijít může kdokoli, nicméně akce je vhodná pro děti ve věku 6–12 let. Těšíme se na Vaše děti i na Vás.

Ohlášky z neděle 10.11. 2019

12.11.2019 v 1.00

Protože se někteří členové sboru účastnili protestantsko-ekumenické bohoslužby v rámci konference „Otcovo srdce“ v kině, uveřejňujeme zde ohlášky, na které už nebyl čas: 191110

Součástí ohlášek je také dopis Synodní rady ke sbírce na tzv. „Jubilejní toleranční dar“: https://www.ustredicce.cz/…JTD-2019.pdf

Listopadový časopis

9.11.2019 v 12.28

Zde si můžete přečíst nejnovější číslo našeho sborového časopisu: 209listopad19-web

Záznam bohoslužeb z neděle 27.10. se křtem Alžběty Kabeláčové a kázáním pro děti

5.11.2019 v 23.49

https://youtu.be/xn7hxsloXlQ

Konference „Otcovo srdce“

3.11.2019 v 11.42

Milí přátelé,

chtěl bych Vás pozvat na konferenci „Otcovo srdce“, která proběhne ve dnech 7.-10.11. v našem městě. Jedná se o ekumenický projekt, do kterého se zapojují všechny církve v našem městě. Hlavním řečníkem bude Paľo Strežo, vedoucí Společenství Novej Evanjelizácie v Dolním Kubíně. Můžete se podívat na videa s jeho přednáškami na youtube, stačí zadat do vyhledávače jeho jméno. Mě zvláště zaujal příběh, který převyprávěl ve videu s názvem „Vandalizmus ako dôsledok zločinov na Židoch“.

Na plakátu je podtitulek: „Odpustit a vstoupit do svobody, stát se synem a dcerou. Najít domov otcově lásce." Jistě tušíte, že za tím bude zvěst asi nevyčerpatelného podobenství o marnotratném synu či milosrdném otci. Paľo Strežo mluví o tom, že se často vnímáme spíše jako sirotci než jako Boží děti, že potřebujeme uzdravit svá (různá) zranění a vnímat projevy či zjevení Otcovy lásky.

Konference už proběhla v několika městech. Někde vyvstala potřeba pojednat konkrétní téma – v Liberci (původně německé město) se věnovali smíření s Němci, v Kroměříži smíření s komunistickou minulostí, jinde smíření mezi katolíky a protestanty, jinde zase vztahům mezi muži a ženami. (Jistě není náhodou, že polsky se smíření řekne „pojednanie“.)

Na konferenci je třeba se přihlásit. (Je možné si připlatit také za stravu v hotelu Apollo.) Více vč. programu se dozvíte zde:

http://otcovosrdce.cz/…stopad-2019/

Program bude probíhat v kině. Začne ve čtvrtek večer, na který je pozvaná širší veřejnost (ti, kteří se nepřihlásili) a kde je vstup zdarma. Třeba Vás to zaujme a budete chtít se účastnit dalšího programu.

Myslím si, že konference bude přínosem pro naše město, především v oblastí smíření a porozumění. Chtěl bych se jí podle možností zúčastnit. Program bude doprovázet slovenská kapela Timothy (ve čtvrtek večer) a také skupina lidí, kteří se budou za naše město vytrvale modlit. K dispozici bude prostor pro osobní modlitbu a také důvěryhodní lidé, kteří budou ochotni naslouchat těm, kdo se budou chtít svěřit. V neděli budou bohoslužby v kině, rozhodli jsme se je prožít společně – katolíci i protestanté, a prožít je včetně bolesti z toho, že nemůžeme společně slavit večeři Páně; tato bolest se může stát katalyzátorem touhy po jednotě (zní to divně, ale mám osobní zkušenost, že to má smysl zažít). Bohoslužby v našem kostele se rušit nebudou. Na staršovstvu převládl názor, že důležitější, než netříštit síly, je to, aby měl každý možnost volby.

Hledají se dobrovolníci, kteří by mohli pomoci s dětmi, s občerstvením, nebo ti, kdo by byli ochotni se zapojit do modlitební služby, i muzikanti, kteří by se improvizovaně zapojili do služby chval. Dobrovolníci si hradí výdaje za stravu, ale neplatí konferenční poplatek. Prosím, hlaste se u mne.

Tuším, že to leckomu zní podivně, já jsem také nikdy neholdoval velkým setkáním ani jsem si nemyslel, že musí přijít něco extra, aby si člověk mohl uvědomit, co je v životě víry podstatné. Ale mám za to, že tuto konferenci můžeme vzít jako nabídnutou pomoc či podanou ruku a očekávat, co nám Bůh chce říct třeba právě i při této příležitosti. Br. Radek Palacký z Církve bratrské, který konferenci spolu se svou manželkou Janou organizuje, bude kázat na ekumenickém večeru chval v úterý 8.10. v 19 hodin, kam Vás také srdečně zvu.

Daniel Heller