Archív rubriky 'Úmrtí'

Marie Hromádková

11.5.2012 v 18.36

Marie Hromádková se narodila 12.2.1939 manželům Anně a Bohumilu Vašicovým jako starší ze dvou sourozenců – ona a bratr Bohumil. Maminka Anna, vdova, měla ze svého prvního manželství nejstaršího Jindřicha. Ovdověla tehdy již po roce manželství.

Pokračování »

Daniel Popelář

17.2.2012 v 17.16

Bratr Daniel Popelář se narodil 25.5. 1937 v Novém Městě nad Metují rodičům Bohumíru Popelářovi a Adéle, roz. Říčanové. Jeho tatínek byl tehdy farářem v Šonově u Nového Města nad Metují. Tam žil Dáňa do svých devíti let. Byla to ta šťastná část jeho dětství, na kterou velmi rád vzpomínal, protože tehdy byli Popelářovi ještě všichni spolu jako rodina.

Pokračování »

Marta Fabiánová

17.1.2012 v 21.13

Paní Marta Fabiánová, rozená Škrobáková, se narodila 12.8.1947 na Vsetíně. Vyrostla na Velké Lhotě jako čtvrtá z pěti sourozenců. Měla dvě sestry: Mílu, ke které měla velmi blízko a která zemřela před téměř dvaceti lety, a Mařenku, která je kmotrou dětí manželů Fabiánových.

Pokračování »

Anna Krausová

4.12.2011 v 11.19

Sestra Anna Krausová patřila do střítežského sboru, ale zároveň patřila k dlouhodobým a věrným návštěvníkům bohoslužeb v Domově pro seniory v Podlesí. A snad i proto, že jsme neměli možnost se s ní rozloučit v pohřebním shromáždění, ji chceme na stránkách Našeho časopisu zmínit. (A možná za ní můžeme trochu aspoň z části doplnit to, co sama chtěla napsat – vizte níže).

Pokračování »

Věra Holčáková a Dušan Rybka

4.10.2011 v 20.12

Sestra Věra Holčáková pocházela z Růžďky. Narodila se 1.12. 1929, byla nejstarší z osmi dětí. Ač vyrostla ve venkovském prostředí, kde byly drsné zimy a tvrdá práce, byla to velmi milá a jemná paní.

Pokračování »

Ladislav Vavřín

16.4.2011 v 7.37

Bratr Ladislav Vavřín pocházel ze Lhotky nad Bečvou, ale většinu svého života prožil na Králově ulici. Narodil se 27. 9. 1928 v Brně jako syn armádního důstojníka, jehož rodina se často stěhovala po celé ČSSR.

Pokračování »

Jiří Pavlík a Slobodan Nešovič

16.1.2011 v 22.25

10. prosince 2010 jsme se v našem kostele rozloučili s panem Jiřím Pavlíkem, který se narodil 9.4. 1932 rodičům Heleně a Adolfu Pavlíkovým jako jediné dítě. Oba rodiče vyrostli v sirotčinci, přesto dokázali svého syna vychovat v lásce a dovést jej zdárně do dospělosti.

Pokračování »

Vlastimil Vojvodík a Jiří Křižan

25.12.2010 v 14.14

Během měsíce října jsme se v našem kostele rozloučili ještě s panem Vlastimilem Vojvodíkem a panem Jiřím Křižanem.

Pokračování »

Pena Sabevová a Marie Plachá

14.11.2010 v 16.36

Ve středu 6.10. zemřela po krátké nemoci ve věku 92 let paní Pena Sabevová, řečená Pavla, ze zahradnictví u Kauflandu, které založila a pak provozovala spolu se svým manželem.

Pokračování »

Vladislav Ježík

5.3.2010 v 14.43

Bratr farář Vladislav Ježík se narodil 18. ledna roku 1923 ve Zlíně, v rodině klempíře. Měl jednoho bratra Karla. Po absolvování střední školy pracoval během války ve zlínských gumárnách. Už v mládí jej velice ovlivnil farář Moravec, který tehdy ve Zlíně působil. Ten měl také určující podíl na skutečnosti, že se bratr Vladislav Ježík rozhodl pro studium bohosloví.

Pokračování »