Archív: 2006

Bohoslužby během vánočních svátků

23.12.2006 v 15.29
Během letošních Vánoc se sejdeme na těchto shromážděních: 

Pokračování »

Iz 10,33 – 11,5

3.12.2006 v 15.22
Kdysi to byla vcelku známá a docela i slavná královská dynastie. Ne dokonalá, ne největší, ale vědělo se o ní. Žila. 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – prosinec 06

v 15.17
Ekumenická shromáždění – za jednotu křesťanů proběhnou tradičně v lednu, pravděpodobně v úterý 9., 16. a 23.1.2007 

Pokračování »

Seniorátní setkání mládeže na Nivách

v 15.16
Podzimní Seniorátní sjezd mládeže se nekonal letos na tradičních Končinách, ale v chalupě Nivy u Vsetína, ve dnech 3.-5.11.2006 na téma: Jak si žije mládež (nejen v ČR). 

Pokračování »

Sborový večer s Velkou Lhotou

v 15.14
Na tomto sejití 20.11. se probíraly zprávy z konventu, který se konal 11. 11. ve Valašském Meziříčí. 

Pokračování »

Sborový den 26.11.

v 15.12
Hostem tohoto sborového dne byl bratr Pavel Smetana, emeritní synodní senior naší církve. 

Pokračování »

MUDr. Zdeněk Susa – Doprovázení v obtížných situacích Zlín – 7. října 2006 – presbyterní konference

v 15.06
MUDr. Zdeněk Susa je emeritní synodní kurátor naší církve, praktikující lékař, přednášející na Karlově univerzitě studentům medicíny, je vydavatelem knih, cestovatelem a komturem Řádu sv. Lazara. Řád sv. Lazara má staletou tradici, je ekumenický. Jeho náplní je péče o nemocné. Znak Řádu je zelený kříž, který známe z označení lékáren. 

Pokračování »

Manýrismus

v 15.04
Manýrismem je nazývána doba od vrcholné renesance do počátku baroka (asi v letech 1520–1610), název měl zpočátku hanlivý smysl (pochází od slova \„manýra\“), protože malíři tohoto období napodobovali způsob mistrů vrcholné renesance. 

Pokračování »

Betlém – místo narození Krista

v 14.52
Slovo „bétlechem“ znamená v hebrejštině dům chleba, ale také dům (boha) Lachama. 

Pokračování »

Ž 125,1 – 2

5.11.2006 v 20.36
Ž 125,1 – 2: Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně. Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky. 

Pokračování »