Archív: Březen 2006

Cesta Izraelců z Egypta (Ex 13,17 – 22)

19.3.2006 v 12.01
Pán Bůh nás v životě nevede vždy těmi nejkratšími nebo nejschůdnějšími cestami. Pochopit je a přijmout, patří k velikým objevům křesťanské víry. Někdy to trvá dost dlouho, jak to vidíme například u izraelského lidu. 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – březen 2006

v 12.00
Staršovstvo rozhodlo o posunu hodiny konání bohoslužeb na velikonoční neděli výjimečně na 8:00 hodin vzhledem ke skutečnosti, že bratr farář Krupa administruje sbor na Velké Lhotě. O tomto posunu budou členové sboru informováni zejména ve sborových ohlášeních a ve sborovém časopise. 

Pokračování »

Vizovice 3. – 5. 2. 2006

v 11.38
V tomto termínu se konalo seniorátní setkání mládeže na faře ve Vizovicích na téma Sebevědomí. Sjelo se nás necelých třicet. V pátek jsme hráli seznamovací hry, potom jsme diskutovali na téma sebevědomí, co si pod tímto pojmem představujeme. Večer jsme si pak promítli film Fimfárum. 

Pokračování »

Je pro nás Bůh otcovskou autoritou?

v 11.30
To je otázka, která byla pro náš seniorát vylosována z Apoštolského vyznání víry. Tím se totiž zabývají jednotlivá čísla letošního Českého bratra. Narychlo svolané staršovstvo na tuto otázku odpovídá bez zaváhání – ano, je! 

Pokračování »

Rozmanitost forem bohoslužebného zpěvu

v 11.25
Hostem sborového odpoledne 26.2. byl církevní kantor Ladislav Moravetz. Na úvod jsme zazpívali nový kánon z žalmu 98 – Cantate domino, canticum novum, haleluja – Zpívejte Hospodinu píseň novou. 

Pokračování »

Kam kráčíš, nedělní školo?

v 11.20
Ptali jsme se na setkání učitelů v Liptále. Od vzpomínek, jak to bylo „za našich mladých let“, přes úvahy o tom, co se od té doby zlepšilo či zhoršilo, až k přemýšlení o tom, zda můžeme souhlasit s těmito výroky: 

Pokračování »