Archív: Duben 2006

Žd 4,14-16

2.4.2006 v 12.26
Jeden německý teolog nadepsal svůj výklad epištoly Židům – Communio viatorum – společenství poutníků. Dobře tím vystihl nejen jednu z hlavních myšlenek této biblické knihy, ale také skutečnost, že každý křesťan je na cestě. 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – duben 2006

v 12.25

Bratr Košťál informoval o okrskové presbyterní konferenci v Růžďce: „Budování sborů v sesterských církvích“.

Pokračování »

Večernice 06

v 12.24
V sobotu dne 11. března se nás asi osm z mládeže sešlo, abychom vyrazili do Růžďky na již tradiční Večernici. 

Pokračování »

Cesta do Bangladéše s organizací ADRA

v 12.23
Hostem sborového večera byl bratr František Tomanec z církve Adventistů. V Bangladéši probíhá již šestý rok vzdělávací projekt. 

Pokračování »

Ohlédnutí za Dnem Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí 06

v 12.22
4. postní neděli, 26.3., se v prostorách sboru Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí konal Den Diakonie. 

Pokračování »

Rozhovor za klikou kostela

v 12.21
Vážení čtenáři, předkládáme Vám přepis zajímavého rozhovoru mezi orientálně oděnými muži, jenž se odehrál v prosinci v pražské zoologické zahradě u výběhu velbloudů a byl pak odvysílán v České televizi. 

Pokračování »

Zkrácený zápis z výročního shromáždění konaného dne 12. 3. 2006

v 12.20
Výroční sborové shromáždění zahájil bratr farář Jan Krupa. 

Pokračování »

Zpráva o činnosti sboru za rok 2005

v 12.19
Milé sestry, milí bratři! Pojďme společně s vděčností zavzpomínat na to, co podstatného se v našem sboru během loňského roku událo, co jsme slyšeli a mohli přijmout. 

Pokračování »