Archív: Květen 2006

Da 1,1 – 21

2.5.2006 v 21.15
„Člověk má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Známý výrok Jana Wericha vystihuje, vedle jiného, docela přesně, o co také jde v knize Daniel. 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – květen 2006

v 21.14
Staršovstvo rozhodlo nechat udělat vzorek keramického nádobí (kalich, patena, konvice) k vysluhování večeře Páně. Zajistí bratři Šrámek a Krupa. 

Pokračování »

Mezi řečí v Meziříčí

v 21.13
O víkendu od 7. do 9. dubna 2006 se ve Valašském Meziříčí konalo setkání mládeže pojmenované příznačně Mezi řečí v Meziříčí a pořádané společně Východomoravským a Moravskoslezským seniorátem. 

Pokračování »

Sborové odpoledne 23.4.

v 21.12
Naším hostem 23.4. byl katolický kněz Václav Vacek z Letohradu, který mluvil na téma „Čím je pro nás Večeře Páně.“ 

Pokračování »

Zpráva kurátora sboru za rok 2005

v 21.11
Staršovstvo se scházelo zcela pravidelně poslední pondělí v měsíci. O programu a ujednání jste informováni ze zápisů. 

Pokračování »

Zpráva o křesťanské službě a středisku Diakonie ČCE za rok 2005

v 21.10
Jedním z hlavních cílů celocírkevního i seniorátního odboru křesťanské služby je povzbudit sbory v jejich diakonické práci. 

Pokračování »

Zpráva o kontrole účetních záznamů za rok 2005

v 21.09
Kontrola byla provedena dne 11. března 2006 za přítomnosti účetního bratra Daniela Popeláře, sestry Radmily Matalíkové a zvolenou komisí, t.j. sestrami Jarmilou Valchařovou a Annou Jelínkovou. 

Pokračování »

Přehled hodpodaření za rok 2005

v 21.08
Rozvaha – Syntetická za rok 2005

Pokračování »

Zpráva o činnosti nedělní školy

v 21.07
Nedělní škola v loňském roce probíhala pravidelně každou neděli součastně s bohoslužbami, s výjimkou letních prázdnin. 

Pokračování »

Zpráva o činnosti pěveckého sboru

v 21.06
V loňském roce se pěvecký sbor dospělých scházel ke svým zkouškám pravidelně mimo prázdniny v neděli od 8.30 hod. Scházíme se v počtu 10–15. 

Pokračování »