Archív: Červen 2006

Nepřítomnost bratra faráře v letních měsících

24.6.2006 v 21.51

5.8. – 19.8. dovolená a 21.8. – 27.8. putovní tábor s mládeží.

Stavba tábora

23.6.2006 v 14.46
Dramaticky se blíží začátek tábora, který se ani letos neobejde bez toho, aby jsme na tábořišti strávili pár hodin jeho stavbou. Tímto bych Vás chtěl poprosit, aby jste mi odpověděli, v které dny(a jestli vůbec) byste měli čas a chuť se stavby tábora zúčastnit. 

Pokračování »

Joel 3,1 – 5

4.6.2006 v 21.46
Jakkoli nás tu a tam zasáhne skepse, co se týká velikosti církve, někdy malého zájmu mnohých nebo obav způsobených jinými věcmi, vždycky, když čtu nebo slyším svatodušní poselství, je to překonáno tou úžasně nadějnou zvěstí. 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – červen 06

v 21.45
Staršovstvo rozhodlo, že dne 8. října 2006 bude v našem sboru konfirmace. 

Pokračování »

Víkendovka pro malé i velké 5.-7.5.

v 21.43
Měli jsme sraz před farou v 14:45 hodin. Bylo tam hodně dětí. Byli jsme rozděleni do 4 skupin, pak jsme dostali několik šifer, a když jsme je vyluštili, tak jsme se dozvěděli místa, kde byly ukryty informace, kde je fara na Velké Lhotě. 

Pokračování »

Sborový večer

v 21.41
V úterý 18.4. nám o sobě povídal Ing. Jaroslav Mikš

Pokračování »

Exkurze Deza

v 21.40
V pondělí 15.5. jsme se sešli před hlavní bránou Dezy, kde nám br. kurátor zařídil exkurzi. Museli jsme předložit občanské průkazy a zapsat jejich čísla, aby do podniku nepronikl nějaký záškodník. 

Pokračování »

Sborové odpoledne 28.5.

v 21.37
Dopoledne nás navštívil zájezd z Pardubického sboru a kázal farář Daniel Ženatý. Po obědě pokračovali dál a my se zamýšleli nad tématem Budování sboru. Diskutovali jsme nad materiálem, který na jednání synodu připravila speciální komise. 

Pokračování »

Zmizelí sousedé

v 21.35
Koncem března se uskutečnila přednáška pana Krause, seznamující nás s minulostí Židů a židovské obce v českých zemích. 

Pokračování »

Co se událo

v 21.30
29.4. se uskutečnil v Kulturním zařízení koncert O. Havelky ve prospěch obou našich středisek Diakonie. Byla to první velká akce tohoto druhu. 

Pokračování »