Archív: 2007

Shromáždění v prosinci

2.12.2007 v 13.54

Bohoslužby během adventu a Vánoc, sborový večer, bohoslužby v domově důchodců.

Pokračování »

Zj 1,1 – 8

v 13.52

Kniha Zjevení Janovo měla vždy především posilovat jednotlivé křesťany k věrnosti a v důvěře k Bohu, a to i v čase útlaku či jakéhokoli ohrožení. Její pisatel začíná svoláváním milosti a pokoje a též ujištěním - „jenž nás miluje“. Jsme upřímně, cele a opravdově milováni. To je dobré vědět, připomínat si to a nezapomínat na to v žádné chvíli svého života. 

 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – prosinec 2007

v 13.49

·     Staršov­stvo pověřuje bratra faráře Krupu, aby dohodl konání ekumenických bohoslužeb v lednu 2008 ve Valašském Meziříčí. 

Pokračování »

Honba za diamanty aneb víkendovka na Rejvízu

v 13.48

Každý, kdo chtěl prožít podzimní prázdniny nevšedním způsobem, došel ve čtvrtek 25.10.07 v 10:40 na faru ve Valašském Meziříčí, odkud byla zahájena expedice do Amazonie. 

 

Pokračování »

Víkendová akce na Lhotě

v 13.47
 

Jako již tradičně jsme se s naší valmezáckou mládeží a naším bratrem farářem domluvili a vyrazili v pátek 9.11. v podve­černích hodinách autobusem na Velkou Lhotu. 

 

Pokračování »

Výměna oken kostela

v 13.45
 

V minulých týdnech byla provedena výměna původních venkovních křídel oken na budově našeho kostela. 

Pokračování »

Eva a Radoslav Kubíčkovi

v 13.43

Úvodní pobožnost na sborovém večeru 19.11. nám připravila Miládka Popelářová. Četla nám z knihy kázání Tomáše Halíka „Oslovit Zachea“, kázání z první adventní neděle na text Mk 13,33 – 37.

Pokračování »

El viaje a Chiapas

v 12.55

Pozvání na sborové odpoledne v neděli 25.11.2007 přijal bratr senior Vladimír Kopecký ze Stříteže. Vyprávěním a obrázky nám představil výpravu do Mexického státu Chiapas v době od 9.2. do 3.3.2007, kterou vedl bratr Bernard Martin, švýcarský farář, který několik let působil v Chiapasu jako misionář a v posledních dvou letech pracoval v Horním sboru ve Vsetíně.

 

Pokračování »

Symbolismus

v 12.54

 Nepředstavuje žádný konkrétní malířský styl, ale duchovní názor umělecké generace, nastupující v osmdesátých letech 19. století v literatuře a umění, která k vyjádření svých různých představ používala různých stylových prostředků. 

 

Pokračování »

Adventní koncert

v 12.52

Doba adventní připomíná všem, nejen křesťanům, že se blíži vánoční svátky. Je to doba, ve které jakoby měli lidé k sobě blíž. Účastnit se adventního koncertu - to je možnost strávit spolu sváteční chvilku, ze které by člověk čerpal radost a sílu do všedních dnů. 

 

Pokračování »