Archív: Leden 2007

Lk 8,4 – 18

7.1.2007 v 6.34
Podobenství o rozsévači. Nejen evangelista Lukáš je řadí jako první z mnoha dalších podobenství. Patrně se chce v bibli naznačit – tím vše začíná. 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – leden 07

v 6.32

Bratr Košťál informoval o hledání nového kazatele:

Pokračování »

Mládež na Lhotě

v 6.31
Nastal pátek 1. prosince a to byl smluvený čas na odstartování naší mládežnické akce. Různými večerními autobusy jsme se dostali na faru ve Velké Lhotě. 

Pokračování »

Silvestrovský večer

v 6.30

Na Silvestra se skupinka asi třinácti lidí z valmezské nejen mládeže vypravila do Poličné k Fojtům prožít spolu poslední chvíle roku 2006 a první chvíle roku 2007.

Pokračování »

Adventní sborový večer

v 6.29
Sborový večer 18.12. si pro nás připravili jako již tradičně manželé Košťálovi. 

Pokračování »

Dětská vánoční slavnost 24.12.

v 6.28
Na Vánoce se každý rok velice těším a na vánoční hru taktéž. Od našeho faráře Honzy Krupy jsme se dozvěděli, že bude o dětech, které se ptají babičky na Ježíše, o pokušení na poušti a o ďábelských piklích. 

Pokračování »

Sejití křesťanské služby

v 6.26
Poradní odbor křesťanské služby synodní rady ČCE pořádal v Praze od 10. do 12.11.2006 kurz křesťanské služby na téma: Sociální krize a můj sbor. 

Pokračování »

Ekumenické impulsy – z Úvah o jednotě Rogera Schutze

v 6.22
Když Luther v roce 1519 vykládal text bible „berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův“ (Ga 6,2), využil příležitosti, aby se vyjádřil ke schizmatu českých husitů, jež předcházelo reformaci: 

Pokračování »

Baroko

v 6.19

Název zřejmě pochází od portugalského slova – perles baroques (perly nepravidelného tvaru), původně opět hanlivé označení, znamenající vše nabubřelé, nesprávné a směšné. Vzniklo počátkem 16. stol. v Itálii a v 17. a 18. stol. se rozšířilo po celé v Evropě.

Pokračování »

Humor za kostelem

v 6.13
Iva vyhrála konkurs a nastoupila tříleté doktorandské studium na vysoké škole v Paříži. V počátcích jí velice pomáhal vedoucí katedry, na níž dělala svoji práci. 

Pokračování »