Archív: Únor 2007

Lk 11,1 – 9

4.2.2007 v 16.51

Ježíš se dle svědectví třetího evangelisty modlí velice často a pravidelně. K té jeho cestě do Jeruzaléma, kde se odehraje všechno podstatné, ta modlitba prostě patří.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – únor 07

v 16.50

Mimořádné sejití staršovstva 14.1. Předmětem jednání byla volba členů a náhradníků dozorčí rady Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí.

Pokračování »

Jednota bratrská

v 16.47

Tak se opět vracíme nejen ke konfirmačnímu opakování, ale také k tomu, na co navazuje naše církev. Naposledy jsme se věnovali Jednotě bratrské a jejím základům i vzniku.

Pokračování »

Volejbal cup Nový Jičín 27.1.2007

v 16.47
Mládež ve věku 15 až 50 let směřuje již 7 let každou neděli v 17:00 hod své kroky k tělocvičně místního gymnázia. Zde se odehrává lítá volejbalová bitva „staří versus mladí“. 

Pokračování »

Sborový večer 15.1.2007

v 16.46

Jarda Matalík – na úvod setkání jsem vybral z útlé knížky „Na začátku“ (autor: bratr farář Jan Nohavica) článek, který je uveden veršem „A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil…“ (1.M 2,8).

Pokračování »

Sborový den 28.1.

v 16.44

Hledání a nalézání, aneb cesta faráře bylo téma odpoledního povídání s bratrem farářem Jaroslavem Vodou, který k nám přijel se svou ženou Annou.

Pokračování »

Ekumenická setkání – motto: 1.K 12 – 20

v 16.43

Manželská ekumena: Jsme 40 roků manželé.

Křesťanská ekumena: uprostřed stojí náš Pán Ježíš Kristus (jako na pobřeží v Rio de Janeiro) s napřaženými pažemi a chce nás obejmout a říci nám, jak nás má všechny rád.

Pokračování »

Ekumenické impulsy – z Úvah o jednotě Rogera Schutze (dokončení)

v 16.42
Na katolické straně urazil koncil kus cesty, slibné pro budoucnost křesťanství. Je zde patrný nový dynamismus. Uvnitř katolické instituce se vynořuje zásah Boží, který leká mnohé nekatolíky, obávající se, že se přes ně převalí mohutná vlna. 

Pokračování »

Rokoko

v 16.39

Název vznikl z francouzského pojmenování mušle rocaille (čti rokaj), v té době oblíbený ornament, opravdu se podobá malé mušličce nebo také obrácenému a zdobenému písmenu C.

Pokračování »

Oznámení pro členy sdružení Communio viatorum

v 16.37
Svoláváme na 18.2.2007 valnou hromadu členů občanského sdružení. Sejdeme se v 18.30 v pros­torách sboru ve Valašském Meziříčí. 

Pokračování »