Archív: Březen 2007

Mk 8,11 – 21

11.3.2007 v 18.58
Znamení, které chtějí farizeové od Ježíše, nebyl pouze požadavek, aby potvrdil svou pravomoc nebo prokázal své oprávnění, ale touha udělat si svůj obraz Boha, na němž se pak měří Boží jednání, podle kterého člověk rozhoduje, zda je při díle Bůh či ne a podle toho se k němu připojí. 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – březen 07

v 18.57
Ve čtvrtek 15. března v 18:00 – v modlitebně Církve bratrské u Pavlů přednáška bratra Jaro Křivohlavého na téma „O vděčnosti v bibli a v životě“. 

Pokračování »

Pozvání

v 18.56
Také v letošním roce připravila česká pobočka ICEJ ve spolupráci s Městem Valašském Meziříčí a místními církvemi sérii programů pod  názvem CHAVERUT – PŘÁTELSTVÍ, věnovanou Izraeli a židovství. 

Pokračování »

Jednota bratrská za Lukáše Pražského

v 18.53
Minule jsme skončili poznámkou, že si Jednota bratrská pod vedením Lukáše Pražského stanovila určité řády pro svou další existenci. Všechny její sbory tvořily jeden bratrský celek, ve kterém se nedělaly podstatné rozdíly mezi kněžími a laiky. 

Pokračování »

Seniorátní dny mládeže v Růžďce 9. – 11.2. Až to se mnú sekne… (aneb o smrti)

v 18.52
V pátek večer jsme se dopravili do Růžďky. Po úvodním zamyšlení Martina Féra nám Dan Heller vysvětlil pravidla hry „Vražda na faře“ a během občerstvení každému přidělil nějakou roli. 

Pokračování »

Sborový večer

v 18.47
Na sborový večer nás navštívil, aby se nám představil, kněz ze sousední katolické farnosti bratr Mgr. Piotr Wardecki. Bratr Piotr nám o sobě vyprávěl. 

Pokračování »

Sborový den

v 18.43
V neděli 25. února 2007 jsme měli možnost poslechnout si zážitky a zkušenosti z třítýdenního pobytu Anny Lavické a její rodiny v Rumunsku. Sestru tam pozvali coby hostující farářku v červenci 2005 do české vesnice Peregu Mare neboli Velkého Peregu. 

Pokračování »

Krátké ohlédnutí za jedním výročím

v 18.40
Pročítala jsem listopadové číslo místní katolické farnosti Život farností a narazila na článek, který se týká také nás. Jedná se o historii katolického kostela, ve kterém krátce působili i evangelíci. 

Pokračování »

Dozorčí rada + Den Diakonie

v 18.37
V únoru byla zvolena nová dozorčí rada našeho střediska Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. 

Pokračování »

Agapi – Služby pro ženu v těžké životní situaci

v 18.28
O zveřejnění svého článku nás požádala Charita:

V červnu roku 2006 byl zahájen ve Valašském Meziříčí projekt Služby pro ženu v těžké životní situaci, který je financován z fondů Evropské unie a příspěvků Zlínského kraje ministerstva práce a sociálních věcí. 

Pokračování »