Archív: Duben 2007

Shromáždění v dubnu

2.4.2007 v 19.10

Bohoslužby bě­hem Velikonoc, sbo­rová neděle, sbo­rový večer, bo­hoslužby v do­mově důchodců v Po­dlesí.

Pokračování »

L 23,54 – 24,12 (kralický překlad)

1.4.2007 v 6.33
Prázdný hrob není, alespoň podle Lukášova evangelia, potřebný k víře. Dokonce se tu ani nejásá: „hle kámen odvalen!“ Centrem této zprávy o vzkříšení je něco docela jiného. Rozpomínání se! 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – duben 07

v 6.30
  • velikonoční putování od čtvrtka 5.4.07 z Jasenné do pondělí 9.4.07 na Velké Lhotě

Pokračování »

Zkrácený zápis z výročního sborového shromáždění našeho sboru konaného dne 11. března 2007

v 6.28
Výroční sborové shromáždění zahájil bratr farář Jan Krupa. Sborové shromáždění schválilo program, který je spolu s listinami přítomných nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Pokračování »

Zpráva o činnosti sboru ČCE ve Valašském Meziříčí za rok 2006, přednesená farářem Janem Krupou

v 6.26
Milé sestry, milí bratři! Jako každý rok při sborovém shromáždění, chceme i letos vzpomenout s vděčností na to, co všechno jsme v našem sboru během roku 2006 prožívali, čím jsme byli, jak věřím, obohaceni a v neposlední řadě i posíleni. 

Pokračování »

Zpráva o hospodaření sboru ČCE ve Valašském Meziříčí

v 6.23
V roce 2006 bylo sborové hospodaření vedeno již průběžně v podvojném účetnictví a zpracováváno počítačovým systémem Xaverius, který zavádí naše církevní vedení do všech sborů. 

Pokračování »

Jednota bratrská v 16. století

v 6.21
Po smrti bratra Lukáše Pražského se stal duchovním vůdcem Jednoty biskup Jan Augusta, který sídlil v Litomyšli. V té době, bylo to za vlády Habsburků, kteří se vesměs hlásili k římskokatolickému vyznání, museli členové Jednoty těžce bojovat o svou svobodu a o svou pozici. 

Pokračování »

Sborový večer

v 6.20
Na úvod sborového večera nám přečetla sestra Milena Hrtusová kázání faráře Svatopluka Karáska z jeho sbírky kázání „Boží trouba“. 

Pokračování »

Sborový den – Den diakonie

v 6.15
Slavit Den Diakonie se ve valašskomeziříčském evangelickém sboru pozvolna stává tradicí. V tomto duchu se konaly dne 23.3. bohoslužby, sloužil je jako host bratr farář Josef Hurta z Javorníku nad Veličkou. 

Pokračování »

Klasicismus a empír

v 6.12
Klasicismus (z angl. Classicism) je umělecký směr, vzniklý ve Francii na královském dvoře za panování „krále slunce“ Ludvíka XIV (1774 – 1792), odkud se rozšířil dál do Evropy. 

Pokračování »