Archív: Květen 2007

Shromáždění v květnu

6.5.2007 v 18.35

Nanebevstoupe­ní Páně, sboro­vý den, sboro­vý večer.

Pokračování »

Da 3,16 – 18 (1- 30)

v 18.32

Ti tři judští mládenci, kteří odmítli uctívat jakési blbé třicetimetrové monstrum, nejsou před nás biblickým pisatelem postaveni co hrdinové, nýbrž jako vyznavači víry v Boha.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – květen 07

v 18.31
  • Staršovstvo rozhodlo, že na příští poradě staršovstva bude projednán návrh změny programu bohoslužeb ve velikonočním týdnu: na Zelený čtvrtek bohoslužby s vysluhováním večeře Páně a na velký Pátek čtení pašijí.

Pokračování »

Moje první víkendovka

v 18.27

V pátek 13. dubna jsme odpoledne přijeli autobusem do Hošťálkové. Sešlo se nás 10 dětí a 3 dospělé holky – Eva, Věrka a Lidka. Ubytovali jsme se na faře a nasvačili se.

Pokračování »

Seniorátní sjezd evangelické mládeže – Ach ta láska (partnerské vztahy)

v 18.26

V pátek 20.4. až v neděli 22.4. se na faře v Liptále sjelo (nebo sešlo) asi 30 mládežníků nejen z východomoravského seniorátu ČCE. Povídali jsme si, hráli jsme hry a podobné činnosti, které se méně nebo více týkaly partnerských vztahů.

Pokračování »

Biblická hodina

v 18.25

Každou středu v 17.30 se společně scházíme nad biblickými texty. Momentálně probíráme cesty apoštola Pavla. Bratr farář nám úvodem poví něco o dobovém pozadí a další zajímavosti, a potom se zamýšlíme nad textem společně. Jsou to pěkná setkání. Přijďte se podívat. Ve středu 11.4. přišel mezi nás bratr MUDr. Agostinho Maimona Diatilo (Ago) se svojí maminkou Maria Makaka Diatilo, která za ním přijela na měsíc z Angoly a pravidelně spolu navštěvovali naše bohoslužby.

Pokračování »

Sborový den 22. 4.

v 18.20

Tento sborový den nás navštívil farářský pár manželů Gabriely a Martina Horákových. Farář Martin Horák nám dopoledne posloužil kázáním na text Mt 6,10b a farářka Gabriela Horáková odpolední přednáškou na téma Psychoterapie a pastorace. Během přednášky jsme i diskutovali.

Pokračování »

Sborový večer

v 18.18

Moji rodiče Ladislav a Květa Kejzlarovi přišli do Valašského Meziříčí na sklonku roku 1927 z Jevíčka. Otevřeli zde obchod se střižním zbožím na Náměstí v domě č.9.

Pokračování »

Sociální automobil

v 18.14

Dne 2.5. předala firma Kompakt Diakonii ČCE středisku domácí péče sociální automobil. Jedná se o projekt reklamní agentury, která osloví firmy v daném regionu, zda by nechtěly za poplatek umístit na automobil na dobu 6 let své logo.

Pokračování »

Pozvání na benefiční koncert pro středisko Diakonie

v 18.13

Ve středu 20.června 2007 v 18.00 se bude konat v našem kostele benefiční koncert skupiny Praetorius-Consortes.

Pokračování »