Archív: Červen 2007

1K 12,12 – 27

1.6.2007 v 12.03

Dary Ducha svatého – to bylo veliké téma v korintském sboru na počátku našeho letopočtu v prvních desetiletích existence křesťanského společenství, ale též v době ne tak vzdálené, před několika lety v naší církvi.

Pokračování »

Nepřítomnost faráře Krupy v letních měsících

v 12.02

Bratr farář Krupa má dovolenou od 21.července do 4. srpna 2007. Jeho zástup v tuto dobu bude vyvěšen na dveřích kostela a ohlášen předcházející neděle ve sborových ohláškách.

O čem jedná naše staršovstvo – červen 07

v 12.02

Středisko Diakonie – domácí péče obdrželo bezplatně na dobu 6 let auto pick-up Renault Tango od reklamní společnosti Compact Kutná Hora.

Pokračování »

Zpráva kurátora sboru za rok 2006

v 11.58

V příštím roce čekají sbor personální změny. Přestože je tato zpráva za rok 2006, na příští rok myslet musíme.

Pokračování »

Zpráva o činnosti nedělní školy za rok 2006

v 11.57

Nedělní škola se v loňském roce konala pravidelně součastně s nedělními bohoslužbami, s výjimkou letních prázdnin. Jednou za dva měsíce byly bohoslužby pro děti, takže nedělní škola byla jen pro malé.

Pokračování »

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2006

v 11.56

Mládež se schází každý pátek v 18:00 hodin v průměrném počtu 14 účastníků. Většinou je s námi bratr farář Krupa. V první části setkání zpíváme písně za doprovodu kytary nebo klavíru a jeden z nás má připravený biblický program. Poté hrajeme různé hry.

Pokračování »

Zpráva o činnosti občanského sdružení Communio Viatorum v r. 2006

v 11.55

Občanské sdružení ve spolupráci s evangelickým sborem ve Valašském Meziříčí připravilo v roce 2006 pro děti a mládež tento program:

Pokračování »

Zpráva o činnosti křesťanské služby a Diakonie ČCE-střediska ve Valašském Meziříčí za rok 2006

v 11.54

Milí bratři, milé sestry, skupinka, která se intenzivněji věnuje práci křesťanské služby, se stejně jako v předešlých létech scházela 1× měsíčně po biblické hodině, aby si rozdělila návštěvy k těm dříve narozeným popř. nemocným členům sboru.

Pokračování »

Jednota bratrská za Jana Blahoslava

v 11.53

V té době, zhruba v polovině 16. století, se středisko Jednoty bratrské, po ztrátě ochrany a zastání v Čechách, přesunulo na Moravu. V čele Jednoty stanul jeden z jejich nejvzdělanějších biskupů Jan Blahoslav.

Pokračování »

Akce Krošenk

v 11.51

Po začátku války jsme byli zajati. Některým se však podařilo utéci. A tak jsme se nenápadně sešli v pátek 4.5.2007 u chrá­mových dveří ve Valašském Meziříčí v 15:20.

Pokračování »