Archív: Září 2007

Shromáždění v září

2.9.2007 v 10.52
Týdenní program v novém školním roce, sborový den, sborový večer, bohoslužby v domově důchodců. 

Pokračování »

Gn 12,1 – 9

v 10.50

Všechno začalo povoláním Abrama. Zatím bydlí s celým svým rodem v Cháranu. Ale Bůh s ním má svůj plán. Abram musí z Cháranu pryč. Hospodin jej oslovuje a zve na cestu do nové země, kterou jemu a jeho potomkům vybral. Potomkům – v tom je tedy pořádný háček.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – září 07

v 10.47

Bratr farář Krupa se zúčastní ve dnech 3. – 6. září 2007 postgradu­álního kurzu pro kazatele. Pravidelný sborový provoz bude zahájen od 10. září 2007.

Pokračování »

Mládež na Lázech

v 10.46

Naše mládež strávila s Honzou Krupou první červnový víkend na Lázech. Někteří se dopravili na kolech (asi s hodinovou dešťovou přestávkou na autobusové zastávce a s prohlídkou bosákovské stavby na Mikulůvce), jiní autobusem a zbytek autem. Po společné večeři jsme chvilku povídali a poté šli spát.

Pokračování »

Malý tábor

v 10.45

Na začátku prázdnin jsem byla na letním táboře v Bratřejově. Byli jsme ubytováni na faře a spali jsme na poschoďových postelích. Vařil nám pan farář Honza a všem nám chutnalo. Jedli jsme podle počasí venku nebo v jídelně.

Pokračování »

Velký tábor

v 10.44

Letošní tábor se opět konal v Hošťálkové a byl na téma Piráti. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin: Jednooká Mary, Black rock, Černý žralok, Dračí chřtán – název si každá skupinka vymýšlela sama.

Pokračování »

Bourání garáží a kůlen

v 10.43

Ve dnech 8. a 9. 6. došlo k historické události – bourání starých kůlen ve dvoře kostela. Na bourání a úklidu se podíleli dobrovolní brigádníci a celou akci zastřešovala firma SENZA, která dodala pár dělníků a hlavně odvážela roztříděný materiál na skládku.

Pokračování »

Sborový večer – zájezd do Bjeliševace 4.- 8.5.2007: Jak jsem získala přátele v Chorvatsku

v 10.41

Jednu neděli oznamoval pan farář, že sbor ze Lhoty pořádá zájezd do Bjeliševace v Chorvatsku a že mají ještě volná místa. Jako bych slyšela: jeď, nerozmýšlej se.

Pokračování »

Sborový zájezd do Vysokých Tater

v 10.40

Na společnou turistiku jsme si vyhlédli víkend 22.- 24. června 2007. V pátek jsme vyrazili autobusem do Gerlachova, kde jsme se ubytovali ve sborovém evangelickém domě a také blízké bývalé škole.

Pokračování »

Biblická hodina v hospici Citadela

v 10.38

Dne 6.6. nás pozvala do Hospice sestra Ruth Kopecká, abychom si tam udělali svoji pravidelnou biblickou hodinu. Tato biblická byla trochu netradiční. Po krátkém biblickém úvodu, který připravil bratr Daniel Košťál, nám vyprávěla o práci v hospici.