Archív: Únor 2008

Ž 23,1-4

3.2.2008 v 12.18

Zdá se vám divné, že vybírám žalm, který všichni znáte zpaměti? Ale možná ho už známe tak dobře, že ho čteme jako krásnou báseň a neuvědomujeme si, jak je pravdivý.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – únor 2008

v 12.15

Bratr farář Heller oznámil staršovstvu, že z rodinných důvodů nebude moci nastoupit v původně plánovaném termínu. Navrhuje termín nástupu během prázdnin 2009. Staršovstvo jednomyslně rozhodlo počkat, až bratr farář Heller bude moci nastoupit. Z tohoto důvodu se volba faráře odkládá.

Pokračování »

Volba nového staršovstva

v 12.05
Během výročního sborového shromáždění v neděli 16. března dopoledne dojde k volbě nového staršovstva. Toto staršovstvo se volí na 6 let a volit budeme 12 řádných členů a jejich náhradníky. 

Pokračování »

Sborový večer 21.1.

v 12.02

Tento večer nám o sobě povídala sestra Jarmila Dobešová.

Narodila jsem se 1.10.1927 v Su­dislavi nad Orlicí, rodičům Anně a Františku Dostálkovým spolu s bratrem Miroslavem, narozeným 9.11.1920. Maminka pocházela ze Sudislavi nad Orlicí, z rodiny zemědělské, přitom její tatínek vyráběl vozy a kočáry, byl vyučený kolář.

Pokračování »

Ekumenická shromáždění (text ze sborové kroniky, užitý i pro Náš časopis)

v 12.01

První ze tří letošních shromáždění se sešlo v úterý 8.1.2008 v 17­.30 hod. v našem kostele. Bohoslužby vedl bratr Jan Krupa a kázáním posloužil správce římskokatolické farnosti bratr farář Pavel Stefan. Bohoslužby, pro usnadnění spoluúčasti přítomných, byly připraveny br. Krupou formou tištěného liturgického pořadu. Ten byl v dostatečném počtu namnožen a položen na lavice. Účast však byla tak veliká, že musely být přistaveny i židle ze sborového sálu.

Pokračování »

Sborový den, loučení s Krupovými

v 11.58

Dopoledne dne 27.1.2008 u nás naposledy kázal bratr farář Krupa, coby místní farář. I když bude na zdejší faře ještě nějakou dobu bydlet, od února je farářem na Velké Lhotě. Text tohoto posledního kázání byl Ex 20,1–2. Na tento text kázal v tomto sboru před více než šestnácti lety, kdy u nás začínal.

Pokračování »

Valná hromada

v 11.57

Zveme všechny členy občanského sdružení Communio viatorum na valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 24.2.2008 v 18­.30.

Program:

  1. Schválení hospodaření za rok 2007
  2. Aktivity v roce 2007
  3. Volba nového výboru
  4. Různé

Po skončení programu se uskuteční schůzka výboru s vedoucími táborů.

Poděkování

v 11.53

Moji milí ve Valašském Meziříčí!

Chci vám touto cestou ještě jednou poděkovat za všechno, co jsem s vámi mohl prožít, čím jste obohatili můj život.

Pokračování »