Archív: Březen 2008

Tábory v roce 2008

2.3.2008 v 13.20

V letošním roce občanské sdružení Communio viatorum pořádá následují letní tábory:

malý tábor

  • pro předškolní děti a žáky 1. až 3. třídy
  • v termínu 28.6. – 4.7.2008 v Brat­řejově
  • cena: 1100 Kč
  • přihlašovat se můžete do 30. dubna 2008 u Věrky Jelínkové (v.jelinkova@email.cz)

velký tábor

  • v termínu 1.7. – 13. 7. 2008 na tábořišti v Hošťálkové
  • tábor je určen pro žáky 4.-9.třídy ZŠ (tj. ve věku od 10-ti do 15-ti let (včetně))
  • cena: 2200 Kč
  • přihlašovat se můžete nejpozději do 30. dubna 2008 u Šimona Fojtů (simon.fojtu@centrum.cz) nebo na telefonu 724 830 425

Shromáždění v březnu

1.3.2008 v 20.20
Sborové shromáždění, bohoslužby během Velikonoc, Den Diakonie, sborový večer. 

Pokračování »

L 23,34 + 1 K 1,25

v 20.16

Ježíš řekl: “Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí“ (Lukášovo evangelium 23,34)

„Bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé“ (I. Korintským 1,25)

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – březen 2008

v 20.14

• akce 29.2.-2.3. – víkendovka pro starší děti

3.3.-7.3. – dorost na Končinách

Pokračování »

Pozvání

v 20.12
Také v letošním roce připravila česká pobočka ICEJ ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí a místními církvemi sérii programů pod názvem Chaverut – Přátelství, věnovanou Izraeli a židovství. 

Pokračování »

Seniorátní dny mládeže – Huslenky

v 20.10

Po únavném týdnu plném studijních povinností, mimoškolních aktivit a všelikém kvaltování, nadešly konečně Seniorátní dny mládeže, na které jsem se obzvláště já velice těšil (byl jsem na seniorátkách totiž poprvé).

Pokračování »

Manželé Kubiční

v 20.08

Během sborového večera 18.2. nám o sobě povídali manželé Jarmila a Václav Kubiční.

Pokračování »

Chvála konzumní společnosti

v 20.04

To byl název odpolední přednášky bratra faráře Miloše Rejchrta, kterou měl na sborové neděli 24.2.2008. Do­poledne nám bratr farář Rejchrt posloužil kázáním a ve dvě hodiny jsme se sešli u přednášky.

Pokračování »

Koncert Spirituál Kvintetu a Den Diakonie

v 20.02

Koncert se koná v pátek 28.3.2008 v 18­.00 hod v našem kostele ve Valašském Meziříčí. Výtěžek koncertu bude ve prospěch obou středisek Diakonie. Všechny zveme.

Již 15 let poskytuje v našem městě Diakonie ČCE své sociální a zdravotnické služby. Chceme si toto výročí s vděčností připomenout v neděli 30.3. v rámci tradičního Dne Diakonie. V 9.30 bohoslužbami v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí, kde budou pověřeni ke službě noví pracovníci, a odpoledne koncertem ve 14.30 tamtéž. Jesenický smíšený pěvecký sbor uvede ROCKOVÉ ORATORIUM EVERSMILING LIBERTY (JENS JOHANSEN, ERLING KULLBERG). Jedná se o hudební ztvárnění příběhu vzpoury Židů vedených Judou Makabejským proti Seleukovcům.

Sbor ve Valašském Meziříčí patří od začátku našeho působení k těm, kdo naši práci výrazně podporují. Proto Vás zveme – přijďte se radovat s námi.

Dobromila Krupová

Valná hromada

v 20.00

Dne 24.2.2008 proběhla valná hromada Občanského sdružení Communio Viatorum.

Pokračování »