Archív: Květen 2008

Shromáždění v květnu

3.5.2008 v 18.48
Sborový večer, sborový den.

Pokračování »

Sk 2,1-7

v 18.45

Duch svatý byl ve zvláštní plnosti spojen s Pánem Ježíšem Kristem. Působil již při jeho početí, sestoupil na něj v podobě holubice při jeho křtu a pak skrze jeho slova a mocné činy ohlašoval začátek nového stvoření. Ale po ukřižování a zmrtvýchvstání je dán i církvi.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – květen 2008

v 18.44

• Při bohoslužbách dne 11. května 2008 bude pověřeno nově zvolené staršovstvo. Pověření vykoná bratr seniorátní kurátor Vladimír Buzek.

Pokračování »

Zpráva kurátora sboru za rok 2007

v 18.42

Za nejdůležitější jednání považuji připravované personální změny v osobě duchovního sboru a přípravě kandidátky nového staršovstva. Po oznámení bratra faráře Jana Krupy, že končí v našem sboru svou činnost, byla ustavena komise pro vyhledání kandidáta na uprázdněné místo.

Pokračování »

Zpráva o činnosti nedělní školy za rok 2007

v 18.40
V loňském roce se nedělní škola konala pravidelně součastně s nedělními bo-hoslužbami, s výjimkou letních prázdnin. Jednou za dva měsíce byly bohoslužby pro děti, takže nedělní škola byla jen pro ty malé. 

Pokračování »

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2007

v 18.39

Mládež se schází každý pátek v 18:00 hodin v průměrném počtu 15 účastníků. V první části setkání si povídáme o svých zážitcích z týdne, zpíváme písně za doprovodu kytary nebo klavíru a jeden z nás má připravený biblický program. Poté má jeden na starosti hry nebo jinou zábavu.

Pokračování »

Zpráva o Communiu viatorum

v 18.38

Bratři a sestry, předpokládám, že už všichni víte, že Communio viatorum je občanské sdružení, pod jehož hlavičkou se pořádají v našem sboru prázdninové a víkendové akce pro děti a mládež.

Pokračování »

Zpráva o činnosti Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí

v 18.36

Rok 2007 byl již od svého počátku ve znamení změn. Diakonie ČCE přijala nový Řád diakonické práce. Znamenalo to, kromě jiného, že byla zrušena představenstva a byla nahrazena dozorčí radou. Orgán řídící se změnil na orgán kontrolní a poradní. Předsedkyní tohoto nově jmenovaného orgánu se stala paní Emílie Cibulcová.

Pokračování »

NOEMOVA ARCHA, víkendovka pro nejmenší

v 18.35

Pro některé, možná první odloučení od rodičů, ale potřebné pro další rozvoj osobnosti, a tak trochu test, co v nás je a není. Těšili jsme se moc, ale nevěděli jsme na co. No, vlastně trochu věděli, Noemovu Archu zná asi každý.

Pokračování »

Sborový večer 21.4.

v 18.33

Během sborového večera 21.4. nám o sobě vyprávěli manželé Ludmila a Václav Fuksovi, kteří začali náš sbor navštěvovat v roce 2001. U Fuksů již několikátým rokem probíhá setkávání rodin každý pátek od 18 hodin.

Pokračování »