Archív: Červen 2008

Mk 10,13-16

6.6.2008 v 7.43

Jsem jist, že až k vám dojdu, přijdu s plností Kristova požehnání. Ř 15,29

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – červen 2008

v 7.41

• Poskytnutý dar středisku Diakonie domácí péče ve výši 5000,– Kč představuje za rok 2008 částku z fondu, kterou sbor každoročně rozděluje na sociální účely.

Pokračování »

Seniorátky – Hošťálková

v 7.40

V pátek 2. května kolem 18. hodiny jsme se autobusem, autem, na kole nebo pěšky dopravili na faru v Hoštálkové, kde se konaly Seniorátní dny mládeže.

Pokračování »

Mládež na kolech 8.5.

v 7.39

Byl státní svátek a tak jsme si se zlomkem lidí z mládeže udělali menší kolový výlet

Pokračování »

Potulný kazatel Petr Brodský

v 7.35

Hostem sborové neděle 27.4. byl bratr farář Petr Brodský – celocírkevní kazatel pro české sbory ve východní Evropě.

Pokračování »

Po stopách apoštola Pavla – cesta do Turecka 5.-15. 4. 2007

v 7.32

Místo pondělního sborového večera jsme se sešli již předchozí neděli 18.5. po bohoslužbách, kdy nám povídal o své cestě po Turecku farář Pavel Smetana:

Pokračování »

Sborové odpoledne 25.5.

v 7.31

Hostem odpoledne byl Ing. Josef Slezák ze Zlína. Je mu 33 let, pracoval 6 let ve Zlíně, pak dal výpověď. Opravoval domek a přemýšlel co dál.

Pokračování »

Zájezd do Kroměříže 1.6.

v 7.29

V neděli 1.6. jsme oslavili Den dětí výletem do hanáckých Athén, do města Kroměříž.

Pokračování »

Manželé Stanislav a Květuše Volkovi

v 7.26

Vypráví JUDr. Stanislav Volek. Narodil jsem se 26. 7. 1924 v Krhové. Pocházím z malohospodářské rodiny na Hrádkách (sousedili jsme s cihelnou).

Pokračování »

Instalace Jana Krupy na Velké Lhotě 4.5.

v 7.25

Nejdříve byla instalace bratra faráře Jana Krupy seniorátním kurátorem br. V. Buzkem za faráře sboru na Velké Lhotě a pak následovalo pověření nově zvolené části seniorátního výboru synodním seniorem bratrem Joelem Rumlem.

Pokračování »