Archív: Říjen 2008

Shromáždění v říjnu

5.10.2008 v 14.36

Sborový večer: pondělí 20.10. 18.30 man­želé Tomeškovi z Jablůnky

Pokračování »

Hospodine, otevři oči mé, abych spatřoval divné věci ze zákona tvého. (Lukáš 9,57-62)

v 14.34

Když se ubírali cestou, řekl mu kdosi: „Budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – říjen 2008

v 14.30
• Bratr Jelínek podal zprávu z jednání dozorčí rady střediska Diakonie – domácí péče. Bratr farář Fér požádá o dispens pro bratra Jelínka u dozorčí rady Diakonie ČCE. 

Pokračování »

Výlet velkých táborníků

v 14.29

Dne 13.9. jsme se sešli v hojném počtu dvanáct lidí k SUPER AKCI – TÁBOŘIŠTĚ.

Pokračování »

Chcete být evangelíkem?

v 14.28

Sborový večer 22.9. si pro nás připravil farář Martin Fér. Biblickou úvahu měl na text Gn 26,12–25 – Izák kope studny, podobenství o trpělivosti a o naději.

Pokračování »

Hudební nešpory

v 14.27

V rámci sborového odpoledne jsme v neděli 28.9. navštívili hudební nešpory v evangelickém kostele ve Stříteži nad Bečvou.

Pokračování »

Měsíc pro neziskový sektor:

v 14.26

1. akce

14.10. – Den otevřených dveří – Diakonie ČCE, Vrbenská 803

Pokračování »

Vybudovat smetiště nebo nový domov důchodců?

v 14.24

To byla otázka, kterou si kladlo jedno menší město na severu Moravy krátce před rokem 1989. Objev novinářů MF Dnes, že staří lidé stojí na okraji zájmu naší společnosti, nepřináší nějaké převratné zjištění pro ty, kdo se v této oblasti pohybují.

Pokračování »

Prosba

v 14.21

V Praze dne 28. května 2008 Vážení bratři, vážené sestry, v roce 2002 vznikla obecně prospěšná společnost Kmotrovství, která podporuje vzdělání dětí cizinců žijících v ČR. Někteří z Vás se tehdy stali jejími pravidelnými dárci.

Pokračování »

Paridův soud

v 14.20

V historii zaujímá řecké náboženství a mytologie přední místo jako etnický vývoj národů a kultur starověkého Řecka. Je to jakýsi souhrn náboženských představ a kultů odrážející složitý historický vývoj.

Pokračování »