Archív: Listopad 2008

Shromáždění v listopadu

9.11.2008 v 16.44

Sborová neděle: neděle 23.11. 9.30 bo­hoslužby; 14.00 Život apoštola Pavla – profesor Petr Pokorný

Mt 21,1-9

v 16.41

Ježíš poslal dva učedníky, nevíme které, do nějaké vesnice, není jmenována, k nějakému muži, nevíme, jak se jmenoval. Naleznete přivázanou oslici, říká Ježíš, od-važte ji i oslátko a přiveďte ke mně. A kdyby někdo něco říkal, řekněte, Pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – listopad 2008

v 16.39
• Finanční informace podala sestra Hrtusová:

Pokračování »

Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Prostějově

v 16.38

Tak je další sjezd za námi a můžeme se těšit na další. Ten letošní měl zajímavé a nikdy nekončící téma: GENERACE. Proběhl ve městě Prostějov ve dnech 3.10 – 5.10. 2008.

Pokračování »

Konfirmace

v 16.36

Během dopoledních bohoslužeb v neděli 19.10. proběhl křest Kristýny Zmijarové a konfirmace dalších šesti mládežníků (Trusinová, David Jelínek, Tereza Fialová, Lenka Sováková, Jana Bosáková a Klára Kubičná). Tyto slavnostní bohoslužby vedl bratr farář Martin Fér z Růžďky, který náš sbor po dobu nepřítomnosti faráře administruje.

Manželé Tomeškovi

v 16.33

Hosty sborového večera 20. 10. 2008 byli manželé Tomeškovi; bratr jáhen Martin Tomešek a jeho žena Renata, rozená Wojnarová.

Pokračování »

Ohlédnutí se za prázdninovými setkáními

v 16.30

Během sborového odpoledne 26.10. nám mládežníci představovali v průběhu promítání jednotlivé letní akce.

Pokračování »

Diakonie ČCE v Bystřici pod Hostýnem

v 16.29

Stejně jako v minulých letech, tak i letos se uskutečnil v termínu od 27.9. do 3.10. 2008 rekondičně – rehabilitační pobyt v Bystřici pod Hostýnem.

Pokračování »

Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péči byla udělena

v 16.28

Prezidentka Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, paní MUDr. Marie Svatošová, převzala v neděli 28.9.2008 z rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Přemysla Sobotky Svatováclavskou medaili, která byla Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) udělena za neutuchající zápas o základní etické a duchovní hodnoty člověka.

Pokračování »

Spirituál Kvintet pro Citadelu

v 16.26

Hospic Citadela Vás zve na benefiční koncert pro Citadelu. Koncert se koná v neděli 30. listopadu ve 14.00 hod. v našem kostele. Účinkuje Spirituál kvintet – Jiří Tichota, Jiří Cerha, Zdenka Tichotová, Irena Budweiserová, Jiří Holoubek a Dušan Vančura. Sponzorské vstupné od 150,– Kč.