Archív: Březen 2009

Zachariáš 2, 5-9

9.3.2009 v 17.17

Bratři a sestry, prorok Zachariáš nás zve do velmi vzdálené minulosti. Do času plného rozporů, rozčarování, rozpačitého přešlapování. Z odstupu viděno, vlastně ani nebyl důvod si naříkat. Dlouho očekávané přišlo. Dávný sen se naplnil. Boží lid opět získal ztracenou svobodu.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – březen 2009

v 17.15

• Staršovstvo rozhodlo vykonat v neděli 15. března 2009 sbírku na podporu církevního tisku, kterou usneslo zasedání synodu.

Pokračování »

Českobratrská církev evangelická devadesátiletá

v 17.13

V listopadu loňského roku jsme si připomněli, že naše církev (Českobratrská evangelická) oslavila 90 let svého trvání. I když – stejně tak bychom klidně mohli oslavovat trvání naší církve od tolerančního patentu v roce 1781 nebo od počátku reformace nebo od období husitství nebo od příchodu Cyrila a Metoděje do českých zemí – a nakonec přece hlavně od Letnic, kdy církev v Jeruzalémě vznikla. Ale i to loňské výročí je důležité. Co to tedy slavíme?

Pokračování »

Seniorátky 13. – 15. 2.

v 17.12

Tentokrát jsme se sešli ve Zlíně. Počet lidí se střídal, ale snad můžu napsat, že nás bylo průměrně kolem 16. Tématem celých seniorátek byl „Valentýnský víkend“, a jelikož vztahem mezi mužem a ženou už jsme se zabývali na různých akcích nespočetněkrát, zaměřili jsme se na vztah mezi námi a Bohem.

Pokračování »

Pozvání na velký tábor

v 17.10

Název tábora Communia viatorum: Osadníci starověku

Pokračování »

Manželství jako tajemství

v 17.06

To bylo i téma presbyterní konference na Vsetíně 1.11.2008. Toto setkání nám reprodukovali bratři Tomáš Jelínek a Daniel Košťál 16.2. na sborovém večeru. Na Vsetíně přednášel bratr farář Bohumil Baštecký.

Pokračování »

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

v 17.04

Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s českou pobočkou ICEJ připravilo 5. ročník série programů věnovaných Izraeli pod názvem CHAVERUT – PŘÁTELSTVÍ.

Pokračování »

Sborový zájezd

v 17.03

Jednodenní zájezd plánujeme na neděli 7. června do Šternberka a Jiříkova.

Pokračování »

Den Diakonie

v 17.02

Dne 22.3. chceme v rámci Dne Diakonie společně pobýt se zaměstnanci střediska, klienty i s těmi, kdo nás jakýmkoliv způsobem podporují.

Pokračování »

Přednáška na Lhotě – život v Africe

v 17.01

Bratři a sestry, Velkolhotecký sbor vás srdečně zve v sobotu 21.3. na 18. hodinu na přednášku Evy Grollové, členky správní rady Diakonie, která bude vyprávět o svých zkušenostech z Afriky – o její kráse, ale i bolestech. Přizve nás k hledání cest, jak těmto našim bližním pomoci. Pozvedněte nejen své oči k horám….. Přednášku s obdobným obsahem, jen zaměřenou na širší veřejnost, nabídne také knihovna ve Valašském Meziříčí v pondělí 23.3. v 18 hodin.