Archív: Duben 2009

Jan 12, 23-25

5.4.2009 v 19.51

Před časem mi byla vložena do dlaně dvě obilná zrnka. Vlastně jen jedno. To druhé nebylo obilné, ale umělé. Měl jsem určit, které je pravé. Nedovedl jsem to. Jedno bylo k nerozeznání od druhého. I chemické složení toho umělého lze do všech setinek poskládat a namíchat, aby odpovídalo hodnotám toho pravého.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – duben 2009

v 19.48

• Seniorátní a celocírkevní shromáždění

  • seniorátní kurz mládeže 1.-3.5.2009 v Ja­vorníku nad Veličkou
  • zkouška seniorátního zpěvu 19.4.2009 na Velké Lhotě

    Pokračování »

Zápis z výročního sborového shromáždění farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí konaného dne 8. března 2009

v 19.47

Výroční sborové shromáždění zahájil bratr kurátor Daniel Košťál, který také jeho jednání předsedal. Zapisovatelem byl zvolen bratr Pavel Trusina, ověřovateli zápisu byli zvoleni sestra Jiřina Besedová a bratr Pavel Hromádka.

Pokračování »

Zpráva o činnosti sboru přednesená farářem Martinem Férem

v 19.45

Bratři a sestry, výroční zpráva o životě sboru není jen souhrnem informací a statistických údajů – ale také (a snad i především) ohlédnutím za tím, co jsme směli i v minulém roce ve společenství sboru přijímat jako dar a posilu a za co můžeme být vděční.

Pokračování »

Zpráva o hospodaření sboru ČCE ve Valašském Meziříčí za rok 2008

v 19.42

Výsledky podvojného účetnictví zpracované v účetním programu Xaverius jsou následující položky:

Pokračování »

Zpráva o kontrole účetních záznamů

v 19.40

Kontrola byla provedena dne 28. února 2009 za přítomnosti bratra Daniela Popeláře a zvolenou komisí, t.j. sestrami Jarmilou Valchařovou a Annou Jelínkovou. Bratr Popelář připravoval během roku podklady pro podvojné účetnictví. Ve funkci pokladníka je sestra Milena Hrtusová.

Pokračování »

Víkend mládeže 20.-22.3.

v 19.39

Někdy před půl rokem jsme se v mládeži sešli a hledali termín další mládežnické víkendovky. A jelikož se stále něco děje, společný termín byl stanoven až na 20. března.

Pokračování »

Den Diakonie

v 19.38

Při dopoledních bohoslužbách byli pověřováni noví zaměstnanci Diakonie – domácí péče:

Pokračování »

Sborový večer 23.3. – Jak poslouchám kázání?

v 19.36

Na sborový večer si pro nás farář Martin Fér připravil test. Zkuste se nad otázkami také zamyslet:

Pokračování »

5. ročník programu věnovaný Izraeli: Chaverut – přátelství aneb K triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic

v 19.34

V měsíci březnu proběhl v řadě již pátý program, který iniciovalo město Valašské Meziříčí ve spolupráci s ICEJ (křesťanským velvyslanectvím v Jeruzalémě). Kvalita, aktuálnost a vysoká úroveň těchto programů byla již tradiční.

Pokračování »