Archív: Listopad 2009

Listopadové číslo časopisu

8.11.2009 v 17.36

Kompletní listopadové číslo Našeho časopisu v pdf formátu je k nahlédnutí zde: Listopad 2009

Gn 11,1.6-7

v 17.31

Celá země byla jednotná v řeči i činech. … Hospodin řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – listopad 2009

v 17.29

• Prodejní cena almanachu ke stému výročí postavení našeho kostela je v hodnotě 70,– Kč/kus.

Pokračování »

Den reformace – 31.10.

v 17.26

Slavíte Den reformace? Možná méně než to, že slaví památka zesnulých, víme to, že poslední říjnový den je památkou reformace. Takový zapadlý svátek – možná proto, že se nescházíme k bohoslužbám; v evangelických církvích na západ od nás se však v tento den běžně bohoslužby slaví.

Pokračování »

Potáborová akce

v 17.23

Tak jako poslední tři roky, tak i letos si tradičně účastníci tábora, ale také veteráni chtěli zavzpomínat na nezapomenutelné zážitky z táborů.

Pokračování »

SJEZD (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE

v 17.23

I letos se, jako každý rok, uskutečnil sjezd (nejen) evangelické mládeže, tentokrát v Kolíně. Téma letošního sjezdu bylo Pod vlivem… např. party, reklamy, internetu, partnera atd.

Pokračování »

Víkendovka malých dětí

v 17.21

Tentokrát se víkendovka malých dětí konala na faře v Pržně. Bylo nás osm dětí a tři vedoucí.

Pokračování »

Sborový večer

v 17.20

Na sborový večer jsme měli tentokrát pozvanou paní Mgr. Jiřinu Fabiánovou z místního Muzea. Paní Fabiánová vytvářela výstavu o našem kostele a slíbila nám povědět něco o Jiříku Třanovském.

Pokračování »

Vernisáž výstavy 100 let kostela

v 17.18

Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 1. října odpoledne. Úvodní slovo měl Daniel Heller a pěvecký sbor zpíval písně z evangelického zpěvníku 419 „Mocný Bože, při Kristovu“ od Martina Luthera a 189A „Hrad přepevný jest Pán Bůh náš“ od téhož autora v překladu Jiřího Třanovského.

Pokračování »

Jiří Hambálek

v 17.16

Ve středu 21.10. zemřel po úrazu a následné krátké, ale těžké nemoci ve věku nedožitých 66 let bratr Jiří Hambálek z Fügnerovy ulice 315, člen našeho sboru.

Pokračování »