Archív: Prosinec 2009

Prosincové číslo časopisu

5.12.2009 v 12.58

Kompletní prosincové číslo Našeho časopisu v pdf formátu je k nahlédnutí zde:Prosinec 2009

Bohoslužby během vánočních svátků a na přelomu roku

v 12.54

20.12. neděle 9.30 4. adventní neděle – dětská vánoční hra

Pokračování »

Epištola Římanům, 13. kapitola, 11.-12. verš

v 12.51

Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se při-blížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – prosinec 2009

v 12.49

• Žádosti – manželé Fuksovi požádali o křest syna Vojtěcha ponořením – staršovstvo souhlasí, termín bude upřesněn, téma křtu bude předmětem některého nedělního sborového odpoledne

Pokračování »

Zlatokopové v Quebecu 28.-30.10.

v 12.45

Byla to víkendovka, až na to, že byla čtyřdenní. Vedoucí byli dobrý. Každý den jsme hráli aspoň čtyři VVHáčka (velké víkendové hry). Sice hodně pršelo a bylo hodně bláta, ale přesto se mi víkendovka líbila a příště pojedu určitě zas.

Pokračování »

Sborový večer – Jiří Třanovský 2.část

v 12.44

Na sborový večer 19.10. jsme pozvanou paní Mgr. Jiřinu Fabiánovou z místního Muzea. Paní Fabiánová vytvářela výstavu o našem kostele a slíbila nám povědět něco o Jiříku Třanovském.

Pokračování »

1. listopadu 2009 – sto let od otevření našeho nově postaveného kostela

v 12.41

Při dopoledních slavnostních bohoslužbách kázal synodní senior Joel Ruml a byla vysluhována svatá večeře Páně.
Slavnostní odpoledne bylo tvořeno několika bloky.

Pokračování »

Sborový den 22. listopadu

v 12.39

Hosty sborového odpoledne byli manželé akademická malířka Karla Palátová a architekt Jaroslav Palát z Pržna. Mimo svá zaměstnání se věnují řešení nových modliteben dnešní doby. Mluvilo se nejvíce o modlitebně v Pržně.

Pokračování »

Procházka po staletích s českou tištěnou biblí

v 12.37

Na toto téma bylo odpolední setkání ve čtvrtek 12. listopadu v zámku Kinských. Večerem nad stránkami starých biblí provázela Mgr. Jiřina Fabiánová.

Pokračování »

Jarmila Bartoňková

v 12.36

V pátek 20.11. zemřela po dlouhé a těžké nemoci ve věku nedožitých 81 let paní Jarmila Bartoňková, rozená Ryšková, členka našeho sboru. Narodila se 20.6.1928 v Bo­huňovicích u Olomouce, vyrostla však na Valašsku, na Santově nad Malou Bystřicí.

Pokračování »