Archív: Leden 2010

Lednové číslo časopisu

9.1.2010 v 19.18

Kompletní lednové číslo Našeho časopisu v pdf formátu je k nahlédnutí zde: Leden 2010

Ekumenická shromáždění v lednu 2010

v 19.15

Shromáždění se konají vždy v úterý od 17.30.

12.1. ekumenické bohoslužby v modlitebně adventistů

19.1. ekumenické bohoslužby v katolickém kostele

26.1. ekumenické bohoslužby v našem kostele

Zjevení Páně (Mt 2,7-12)

v 19.13

Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – leden 2010

v 19.11
• 16.-18.1. – dovolená faráře – staršovstvo souhlasí 

Pokračování »

Grant od Nadace Děti-kultura-sport

v 19.08

29. listopadu, tedy na první adventní neděli, obdržel náš sbor grant v hodnotě 30 000 Kč na opravu a naladění varhan.

Pokračování »

Adventní sborový večer 15.12.

v 19.07

Adventní večer si již tradičně vzorně připravili manželé Košťálovi. Úvodní biblická úvaha byla Jana Trusiny z Třebíče. Další bod programu byl vánoční díl seriálu Doktorka Quinová, pak následovalo promítání diapozitivů zimní krajiny Orlických hor podmalované hudbou od Jakuba Jana Ryby a na závěr nám Daniel přečetl povídku z Hanýžky a Martínka s názvem Rybova vánoční mše v Klenečském kostele.

Pokračování »

Pozvánka na besedu o křtu

v 19.05

Neděle 24. ledna bude „sborovým dnem“ – dopoledne se mají konat bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně (4. neděle v měsíci), odpoledne se sejdeme k besedě, která je otevřena všem a jejímž tématem bude křest.

Pokračování »

Dopis

v 19.04

Vážená paní Bradbrooková, přijměte nejprve mou omluvu, pokud Vaše jméno není správně napsáno. Přec jen jako anglické, je pro nás nové a lépe by se psalo „paní Nečasové“. Já jsem je prvně uslyšel při čtení Vašich autobiografických vzpomínek, které byly nedávno uvedeny na naší rozhlasové stanici ČR 2.

Pokračování »

Josef Košela a Marie Holá

v 19.01

V úterý 7.12. 2009 jsme se na městském hřbitově při obřadu uložení urny rozloučili s br. Josefem Košelou, který zemřel v Praze, kde žil, pod tíhou dlouhodobé nemoci a mnoha zdravotních těžkostí, 16.1. tohoto roku ve věku nedožitých 52 let.

Pokračování »

Poděkování

v 18.59

Děkuji tímto všem, kteří se zúčastnili setkání ve středisku DIAKONIE-STACIONÁŘ dne 26.11.2009 a přispěli tak k dobré pohodě a poznání, že na své přátele nezapomínají.

Pokračování »