Archív: Únor 2010

Únorové číslo časopisu

11.2.2010 v 20.32

Úplné únorové číslo Našeho časopisu najdete zde: Únor 2010

Sk 8,14-17

v 20.28

Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. (Sk 8,14–17)

Milé sestry a milí bratři, Matěj nakreslil krásný obrázek Ježíšova křtu. Nahota mi neevokuje jen stud, ale i stav před Bohem – nic před ním nemohu skrýt. Na Ježíše sestupuje Duch svatý v podobě holubice a nad oběma muži vlají jejich košile či křestní roucha… Když čteme o Ježíšově křtu, tak je asi přirozené, že myslíme na svůj křest – co to pro nás znamená, že jsme pokřtěni, že jsme křesťané, a jak žijeme to své křesťanství.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – únor 2010

v 20.26

• Manželé Adámkovi požádali o křest svého syna Filipa a souhlasí s křestní katechezí. Staršovstvo souhlasí.

Pokračování »

Malý tábor 2010

v 20.25
Děti, nevíte co o prázdninách? Pak pro vás máme úžasnou nabídku. Občanské sdružení Communio viatorum pořádá tábor pro malé dobrodruhy (předškolní věk až děti po 2. třídě). V termínu od 4. do 10. července 2010 budeme obývat mysliveckou chatu v Semetíně. 

Pokračování »

Sborové odpoledne 24. ledna 2010 – Křest

v 20.22

V neděli odpoledne jsme se sešli k besedě na téma křest. Pozváni byli tři hosté: Tomáš Holeček, evangelický farář ze Vsetína, Jaroslav Zubík, laický kazatel z Bratrské jednoty baptistů z Valašského Meziříčí a Pavel Stefan, farář římskokatolické církve z Valašského Meziříčí. Po úvodní písni si vzal slovo Dan Heller, který nás seznámil s vnímáním křtu v minulosti.

Pokračování »

Lednová ekumenická setkání

v 20.20

Druhá ze tří ekumenických bohoslužeb se konala 19.1.2010 v ka­tolickém kostele ve Valašském Meziříčí, kázal bratr farář Heller (Lk 24. kap.)
V úvodu bohoslužeb nás seznámil katolický farář Stefan s historií ekumenismu. Smíření mezi křesťany probíhalo v uplynulém století mnoha různými způsoby.

Pokračování »

Devadesátníci v našem sboru

v 20.17

V současné době žije v našem farním sboru několik sester, jejichž věk dosáhl a vlastně u většiny již přesáhl devadesát let. Bude jich zakrátko šest a u další, sestry Češkové, se narok dokonce blíží výročí sto pět let. Tohoto stáří dosahují pochopitelně již s jistými zdravotními potížemi, které jim nedovolují zúčastňovat se pravidelněji nedělních bohoslužeb a vlastně již ani jiných aktivit sboru, ačkoliv by tak rády činily. Přesto, že se o to, navzdor svým nejrůznějším potížím snažily, jak čas neúprosně běží, je to pro ně stále obtížnější až prakticky nemožné.

Pokračování »

Pozvání na sborový večer a sborové odpoledne – Zpověď, aneb setkání s Božím milosrdenstvím

v 20.15

Milí přátelé, Synodní rada rozeslala z pověření synodu naší církve do sborů dokumenty o misii („4 misijní artikuly“) a o „Zpovědi v ČCE“. Tématu misie jsme se věnovali na seniorátní presbyterní konferenci, kam jsme byli všichni zváni (byli jsme tam nakonec jen tři, kdo jsme pak o tom na staršovstvu podávali zprávu). Nevím, zda si s tématem zpovědi, tedy osobního vyznání vin, víme rady lépe, než s tím, jak máme ve svém životě osobně svědčit o Kristu a zvěstovat jeho evangelium.

Pokračování »

Lubomír Dempír

v 20.14
V úterý 5.1. zemřel po krátké a těžké nemoci ve věku 85 let bratr Lubomír Dempír, manžel sestry Aničky Dempírové, se kterou se pravidelně setkáváme při bohoslužbách. Byl římskokatolického vyznání, jeho rodina si však přála, aby se rozloučení s ním konalo v našem kostele. Sloužil při něm P. Pavel Stefan, já jsem byl pověřen kázáním, ze kterého bych rád kousek uvedl, protože br. Dempír je významný i pro paměť našeho sborového společenství. 

Pokračování »

Pieter Brueghel starší (brechel) (?1525 – 15. září 1569)

v 20.12

V tomto díle se ještě chvíli zastavím u Pietra Breughela staršího a představím vám ještě jeden obraz. Je to velmi známé dílo autora, které je považováno za jakousi jeho závěť. Přestože si mohl dovolit pracovat svobodomyslně, pár dní před svou smrtí spálil několik svých obrazů.

Pokračování »