Archív: Duben 2010

Dubnové číslo Našeho časopisu

9.4.2010 v 21.24

Časopis v plné verzi můžete vidět zde: Duben 2010.

Jan 20,19-21.26-29

v 11.48

Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ …

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – duben 2010

v 11.46
• Hodina koncertu profesora Kvapila v našem kostele dne 12. dubna 2010 byla upřesněna na 19. hodinu. 

Pokračování »

Zápis ze sborového shromáždění konaného dne 21. března 2010

v 11.44

Byly předneseny tyto zprávy:

  1. Zpráva kurátora sboru za rok 2009 – Daniel Košťál.

    Pokračování »

Pozvání na velký tábor

v 11.41
„Náčelník kmene Oglalů Černý Jelen sesedl z koně a dal mu pít vody. Sám si také potřeboval trochu odpočinout. Věděl totiž, že únava a zemdlenost je pro indiánského lovce tím největším nepřítelem. Přesto se za několik okamžiků vyhoupl do sedla a vydal se dál po stopách bizonů, aby nasytil svůj lid.“ 

Pokračování »

Krupovi na dovolené ve Skandinávii

v 11.40

Když jsme v roce 2001 byli na dovolené v Norsku a Švédsku, ani nás nenapadlo, že se do těchto pro nás tak vzdálených zemí ještě někdy podíváme. A to nejen na jejich jih, ale že se nám podaří překročit severní polární kruh a navštívit nejsevernější města obou států – Kirunu a Narvik. A přece se nám to povedlo v roce 2009 a naše „stará kolena“ to vše mohla zažít.

Pokračování »

Dopis členům sboru ve Valašském Meziříčí

v 11.39
Jak je možné si u Vás zajistit službu? Co znamená pro sbor, že při něm existuje středisko Diakonie? Jak se pracuje zaměstnancům v církevní organizaci? Co jim přináší radost? Takové a ještě jiné otázky padaly na sborovém odpoledni v rámci Dne Diakonii. 

Pokračování »