Archív: Květen 2010

Seniorátní evangelická neděle – Rusava 6. června 2010

15.5.2010 v 15.15

Více informací najdete na webu Východomoravského seniorátu.

Seniorátní evangelická neděle na Rusavě

Květnové číslo časopisu

13.5.2010 v 19.45

Zde je k nahlédnutí kompletní květnové číslo Našeho časopisu: Květen 2010.

Sk 2,41-47

v 19.42

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.

Pokračování »

Milena Šustalová

v 19.40

Letos v dubnu oslavila své 80. narozeniny sestra Milena Šustalová. Tato požehnaná léta si připomínala nejen v rodinném kruhu, ale i s námi, kteří jí přišli poblahopřát a popovídat si s ní. Překvapila nás svou vyrovnaností i tím, jak statečně překonává těžkosti stáří, nemoci a osamění.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – květen 2010

v 19.39

• Snoubenci, kteří se připravují na svatbu a jejichž jména byla doposud udržována v tajnosti, jsou Jana Zajíčková a Zdeněk Tomanec. Svatba se koná v sobotu 22. května 2010 v 11.00 hodin v našem kostele.

Pokračování »

Zpráva o činnosti staršovstva za rok 2009

v 19.36

Sbor byl do 31.srpna administrován bratrem farářem Martinem Férem ze sboru v Růžďce. Od 1. září nastoupil bratr Daniel Heller za faráře našeho sboru a do úřadu byl instalován 13.9.2009 seniorem východomoravského seniorátu bratrem Janem Krupou. Bratr Heller převzal rovněž funkci předsedy staršovstva.

Pokračování »

Zpráva o činnosti mládeže za rok 2009

v 19.35

V roce 2009 se mládež scházela pravidelně tak jako v předchozích letech v pátek od 18.00 na faře. Průměrně se mládeže účastnilo 11,8 mládežníků.

Pokračování »

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBORU ČCE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

v 19.34

Výsledky podvojného účetnictví zpracované v účetním programu Xaverius za rok 2009 zahrnuje tyto položky:

Pokračování »

Zpráva o činnosti nedělní školy za rok 2009

v 19.32

V loňském roce se nedělní škola konala pravidelně současně s nedělními bohoslužbami, s výjimkou letních prázdnin. Od září byly obnoveny bohoslužby pro děti, které se konají jednou za dva měsíce.

Pokračování »

Zpráva o činnosti OS Communio viatorum za rok 2009

v 19.31

Vážení bratři a sestry v Kristu, rád bych Vás dnes informoval o práci Občanského sdružení Communio viatorum. Máme 41 členů s tříčlenným výborem. Náplní OS je práce s dětmi a s mládeží, a to především v době letních prázdnin, ale i mimo ně v podobě víkendovek a výletů.

Pokračování »