Archív: Červen 2010

Červnové číslo časopisu

4.6.2010 v 14.15

Zde je k nahlédnutí červnové číslo Našeho časopisu: Červen 2010.

Sk 8,26-31.35-37

v 14.11
Anděl Páně řekl Filipovi: „Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy.“ Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – červen 2010

v 14.09

• Seniorátní shromáždění

6. června – Seniorátní evangelická neděle na Rusavě

Pokračování »

Zpráva o činnosti Diakonie ČCE-střediska ve Valašském Meziříčí za rok 2009

v 14.05

Milí bratři, milé sestry,

zpráva za letošní rok by mohla být velice stručná – byl to dobrý rok, udrželi jsme všechny služby až do konce prosince, zaměstnanci dostali vždy včas své mzdy, neměli jsme žádný průšvih. Kdo však nepracuje v neziskové organizaci, nedovede si vůbec představit, co vše se za těmito několika slovy skrývá.

Pokračování »

Příběh o ztracené ovci – víkendovka malých

v 14.04

V pátek večer 23. dubna jsme se ubytovali u Žambochů. Bylo to tam luxus. Potom jsme měli večeři. Pak jsme šli spát. Teda ještě před tím jsme hráli jednu hru, při té hře nás vyrušila ovce. (Potom jsme šli spát.)

Pokračování »

Albert Schweitzer

v 14.02

Hostem dubnového sborového dne byl farář Pavel Smetana. Na odpoledne měl připravenu přednášku o Albertu Schweitzerovi. Trojnásobný doktor Albert Schweitzer se narodil 14. ledna 1875 v Kaysersbergu v Horním Alsasku, v rodině evangelického faráře jako druhý z pěti dětí. Alsasko je úze-mím, jehož východní hranici s Německem tvoří řeka Rýn.

Pokračování »

Křest Vojtěcha Fuksy

v 13.58

V neděli 9.5. odpoledne jsme se sešli v modlitebně Adventistů sedmého dne na Hřbitovní ulici, abychom se společně zúčastnili křtu Vojty Fuksy. Rodina si přála křest ponořením. Toto pozvání bylo možná pro mnohé odpovědí na otázku, proč jsme tématu křest a jeho formy věnovali v lednu sborové odpoledne.

Pokračování »

Slavná svatba

v 13.57

Dne 22. května jsme prožívali radost společně s Janou Zajíčkovou a Zdeňkem Tomancem při jejich rozhodnutí uzavřít manželství. Přejeme manželům Tomancovým vše dobré do společného života a těšíme se na další společné sdílení ve sborovém společenství.

Devadesátnice v našem sboru – třetí pokračování

v 13.56

V tomto třetím příspěvku do Našeho Časopisu vám představíme sestru Matyldu Hříbkovou, rozenou Sedláčkovou, původem z evangelického sboru v Růžďce, nyní bytem v Podlesí – horním Brňově. S novou adresou se stala rovněž novou členkou našeho sboru. Bydlí zde již přes dva roky, v rodině bratra Ing. Pavla Bartoně, jeho ženy Jany a jejich třech synů (dva již na studiích mimo Meziříčí).

Pokračování »

Pobyt v Bystřici pod Hostýnem

v 13.49

Potkáváme tváře známé,

jako vždy se dobře máme.

Na stolech jsou ubrusy,

na nich něco do pusy.

Pokračování »