Archív: Září 2010

Zářijové číslo časopisu

7.9.2010 v 22.05

Zde si můžete prohlédnout zářijové číslo Našeho časopisu: Září 2010.

Job 12,6-16

v 21.58

Stany zhoubců zůstávají nerušené, v bezpečí jsou ti, kdo popouzejí Boha, i ten, kdo chce Boha mít v své moci. Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví, poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – září 2010

v 21.56
• Pojištění z odpovědnosti – minule vysvětlil bratr Heller podstatu věci, od r. 2010 nejsou kryty nemocenské a léčebné výlohy. Vzhledem k nedostatku informací bylo rozhodnutí odloženo na další poradu staršovstva. 

Pokračování »

Malý tábor

v 21.53
Jela jsem na tábor. Měla jsem tam kamarády a kamarádky. Byli jsme rozdělení do skupinek. Naše skupinka se jmenovala Salmoni. Druhá Arni a třetí Nachšoni. 

Pokračování »

Sborový zájezd

v 21.52

Náš sbor Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí si vyjel za poznáním Slovácké metropole – Strážnice. Osobní dopravu nám poskytli bratr Daniel Jelínek a bratr Martin Fojtů, a tak jsme jeli až na místo, kde jsme se zúčastnili a ztišili k nedělní bohoslužbě.

Pokračování »

Práce nemocničního kaplana

v 21.51
Hostem sborové neděle 27.6. byl farář Pavel Pokorný ze sboru Prahy – Střešovic. Kromě práce ve sboru je nemocničním duchovním a předsedou Komise pro duchovní službu ve zdravotnických zařízeních Ekumenické rady církví v ČR. 

Pokračování »

Do naší redakce přišlo toto poděkování

v 21.49

Dovolte, abych vyjádřila poděkování středisku Domácí péče Diakonie, především všem terénním zdravotním sestrám, se kterými mi bylo umožněno se seznámit při dlouhodobém ošetřování mé osoby.

Pokračování »

Denní stacionář na výletě

v 21.48
Denní stacionář meziříčské Diakonie ČCE nabídl svým klientům a přátelům kratší jednodenní výlet na Bystřičku a Velkou Lhotu. Zájezdu se zúčastnilo asi 30 osob, mezi něž patřili klienti denního stacionáře v seniorském věku, mnozí handicapovaní. 

Pokračování »

Vzpomínka k výletu na přehradu Bystřička a Velkou Lhotu

v 21.47

Krásná je naše valašská země, jako z růže květ, kde svatojánské mušky pana faráře Karafiáta létaju vysoko do oblak, aby posvítily všem lidem, lidem dobré vůle, na cestě těžkým životem.

Pokračování »

Léto s grilováním

v 21.46
Přes sedmdesát klientů Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí a Hospice Citadela se sešlo, aby společně strávili krásný, slunečný letní den 12. 8. 2010. 

Pokračování »