Archív: Prosinec 2010

Prosincové číslo časopisu

26.12.2010 v 15.57

Prosincový časopis je k nahlédnutí zde: Prosinec 2010.

Izajáš 7,14

25.12.2010 v 14.21

Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je „S námi Bůh“).
Proroctví Izaiášovo, 7. kapitola, 14. verš

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – prosinec 2010

v 14.19

• v sobotu 11.12. od 9.00 generální zkouška vánočního divadla

Pokračování »

Víkendovka malých dětí o marnotratném synu

v 14.17
  • na začátku se hrál otec (David dělal otce a kdosi dělal syna), zahráli začátek a pak jsme chvilku čekali a pak byla párty, na které jsme kupovali různé věci za penízky a dělali různé atrakce a taky tam bylo občerstvení

    Pokračování »

Víkendovka velkých

v 14.16

Sraz jsme měli na faře, kde jsme se rozdělili do čtyř skupinek. Rodiny se jmenovaly Poláškovi, Malinovi, Dadákovi a Žitníkovi. Každá rodina měla průvodce a nějakého předka, který už dávno umřel. Jeli jsme vlakem a autobusem na Jeseníky na Skřítka.

Pokračování »

Sborový den s manžely Bašteckými

v 14.15

Dopoledne nám kázáním posloužil bratr farář Bohumil Baštecký. Zamýšleli jsme se nad počátkem adventu a nad Kristovými příchody. Vodítkem nám byla píseň z evangelického zpěvníku číslo 269 „Vesele zpívejme“ od Lukáše Pražského.

Pokračování »

Vlastimil Vojvodík a Jiří Křižan

v 14.14

Během měsíce října jsme se v našem kostele rozloučili ještě s panem Vlastimilem Vojvodíkem a panem Jiřím Křižanem.

Pokračování »

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NA STÁLE AKTUÁLNĚJŠÍ TÉMA

v 14.12

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí se ve dnech 18. – 19. října 2010 stalo již podruhé organizátorem konference a kurzu týkajících se péče o osoby s demencí, tentokrát pod názvem „Aktivizace a motivace lidí s demencí.“ Akci mj. podpořil Zlínský kraj a Město Valašské Meziříčí.

Pokračování »

Iva Bittová pro Citadelu

v 14.09

Na dalším z benefičních koncertů pro hospic Citadela vystoupila Iva Bittová. Koncert se už tradičně konal v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí.

Pokračování »